Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Specialeemner i Klimaændringer i Arktis


Opdateres løbende

Klimaændringers indvirkning på den Arktiske forurening med POPer

Baggrund

Persistente organiske forbindelser (POPer) er svært nedbrydelige stoffer, der har skadelige effekter på dyr og mennesker og som har en tendens til at blive opkoncentreret i Arktis (eksempelvis DDT, Dioxin og bromerede flammehæmmere). Ved hjælp af DEHM-modellen drevet af meteorologiske input fra en klimamodel kan det undersøges, hvordan fremtidige klimaændringer påvirker transporten og skæbnen af POPer i Arktis i forhold til under nutidige forhold hvor modellen er drevet af meteorologiske data fra en vejrprognosemodel.

Forudsætninger

Kendskab til eller lyst til at lære Fortran-programmering.

Kontaktperson: Kaj Mantzius Hansen, kmh@dmu.dk, tlf. 87 15 86 58.