Aarhus Universitets segl

Smogvarsling

Smogvarslings-systemet omfatter NO2, SO2 og O3.

Tærskelværdier for varsling
Befolkningen informeres hvis koncentrationen på timebasis overskrider følgende værdier
    • Koncentrationen af NO2 overstiger 400 µg/m3 eller koncentrationen af SO2 overstiger 500 µg/m3.
      I begge tilfælde skal overskridelsen strække sig over 3 på hinanden følgende timer over et større område (fx over en hel by eller landsdel (zone)).
    • O3 overstiger 180 µg/m3

Der udsendes en smog-alarm, hvis koncentrationen af O3 på timebasis i 3 på hinanden følgende timer overskrider 240 µg/m3.

I praksis vil kun tærskelværien for information for ozon blive overskredet i Danmark. Det sker meget sjældent (med års mellemrum).

Se også Grænseværdier...