Aarhus Universitets segl

Spildevand og miljøfremmede stoffer

Instituttet har høj fokus på forskning i kemisk og biologisk omdannelse af stoffer. Vi har særlig fokus på afhjælpning af menneskeskabte forureninger og deres virkninger på det oprindelige liv i vand og jord. Det er et område, der har stigende betydning som et resultat af den stadig stigende udvikling af nye kemikalier, befolkningens voksende størrelse og velfærdrens øgede pres på jord og vandressourcer. Forskningsområdet har potentiale til at tiltrække national og international finansiering samt forretningssamarbejde.

På instituttet arbejder vi med temaer som:

 • Kortlægning af grundvandsressourcer
 • Analyse af forurenende stoffer i grundvandet, samt mikrobiel nedbrydning af disse stoffer og bioteknologiske løsninger for rensning af drikkevand.
 • Mikrobielle samfunds rolle i nedbrydning af forurenende stoffer i spildevand, jord, grund- og drikkevand
  • Belysning af enkelte mikrobielle arters nedbrydningspotentiale
  • Isolering af nedbryderbakterier eller svampe til brug i f.eks. bioremediering
  • Mikrobernes nedbrydningsveje, enzymatiske ’redskaber’ og gener.
 • Spildevandsrensning - herunder
  • Nedbrydning af mikroforurenende stoffer
  • Fjernelse af N og P fra dræningsvand
  • Restaurering af søer og vandløb.

Det unikke samarbejde mellem de forskellige forskningsområder på Århus Universitet skaber et stærkt grundlag for ny viden, videnskabelige gennembrud og løsninger på vigtige samfundsmæssige udfordringer.