Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Depositionsestimater

I version 6 af OML-Multi er der indarbejdet en metode til simple estimater af deposition (afsætning) af partikler og gasser på lokal skala. Metoden er udviklet med henblik på depositionsestimater i VVM-redegørelser i forbindelse med påvirkning af terrestrisk og marin natur.

Baggrunden for metoden samt antagelser og tilnærmelser er beskrevet i et notat, der kan downloades her: ”Anbefaling af metoder til estimering af tør- og våddeposition af gasser og partikler i relation til VVM”. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, 28. januar 2014.

Som det fremgår af notatet er der er ikke tale om en helt eksakt beregning, men om et estimat.


Se også:

OML-DEP (OML-version, der bliiver brugt til egentlige beregninger af deposition, men som ikke er til rådighed for almindelige brugere).