Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kvælstofdeposition til udvalgte naturområder

De nyeste data

For at få adgang til de nyeste data om kvælstofdeposition til naturområder skal du benytte Danmarks Miljøportal.

Hvis du vil have overblik over luftforureningsdata på Danmarks Miljøportal kan du se artiklen  http://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/dce-leverer-landsdaekkende-luftdata-til-miljoeportalen/

Ellers kan du gå til www.miljoeportalen.dk

(hvorfra du skal videre til Danmarks arealinformation arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/)

Ældre data

Her er adgang til resultaterne fra beregning af kvælstofdeposition til udvalgte naturområder for følgende år:

 

Der er udført detaljerede beregninger vha. modellen OML-DEP. Modellen beregner tørdeposition af ammoniak til et område på 16 km x 16 km omkring det udvalgte naturområde.

Du kan læse flere detaljer ved at klikke dig ind på et af årene.

Resultaterne foreligger i form af tabeller og kort i stil med det viste. Bemærk at tør-depositionen hidrørende fra ammoniak - som vises på kortene - kun udgør en lille del af den samlede kvælstofdeposition.

Tørdeposition af ammoniak (regnet som kg N/ha) ved Hjelm Hede 2008