Aarhus Universitets segl

Målemetoder

Her er links til sider, der beskriver målemetoderne for forskellige luftforureningskomponenter.
Listen over målemetoder er ikke komplet.
En del målinger foretages med "kontinuert registrerende instrumenter", dvs analyseinstrumenter, der umiddelbart foretager analysen og leverer et resultat.
Andre målemetoder baserer sig på opsamling og efterfølgende analyse i laboratoriet.  


Kontinuert registrerende instrumenter

Luften fra et indtag uden for målestationen suges ind i analyseinstrumentet, som umiddelbart foretager den ønskede analyse. 
Resultaterne gemmes i en PC på stationen og overføres via telefon eller internet til den centrale dataopsamlingsenhed, som er placeret hos DCE i Roskilde.  


Målemetoder - uddybning