Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

OSPM

OSPM er en model til at beregne luftforurening i gader skabt af trafikken.  

 

I modellen beregnes koncentrationer af udstødningsgasser ved at kombinere en model for direkte bidrag og en model for den recirkulerende del af forurenende stoffer i gaden. Det direkte bidrag beregnes ved hjælp af en simpel røgsøjle-model. Det antages, at både trafik og udledninger er ensartet fordelt over gaden.

Målinger af luftforurening i trafikerede gader udgør kernen i overvågning af luftkvalitet. De er imidlertid ressourcekrævende, og det er derfor kun muligt at gennemføre målinger i et meget begrænset antal gader. Derfor udgør modeller et uundværligt værktøj til at få information om luftforureningen i de gader, hvor der ikke måles.