Aarhus Universitets segl

Trine Anemone Andersen

Titel

Akademisk medarbejder, Akademisk medarbejder

Primær tilknytning

Trine Anemone Andersen

Fagområder

  • Emissionsopgørelser
  • Landbrugets drivhusgasemissioner
  • Klimavirkemidler til landbruget
  • Drivhusgasregnskaber
  • Kvalitetssikring

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Profil

Trine Anemone Andersen er akademisk medarbejder på Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet, Risø, Danmark.

Som en del af emissionsgruppen, er hendes arbejdsområde forskningsbaseret myndighedsbetjening, hvor hun arbejder tværgående med drivhusgasser fra landbrugsområdet med både husdyrproduktion, det dyrkede areal og arealanvendelsen. Hun bidrager med kvalitetssikring og sparring på hele landbrugsområdet i forbindelse med Danmarks årlige opgørelse af drivhusgasser, som indsendes til EU og FN (UNFCCC).

Hun bidrager derudover til arbejdet med en række øvrige myndighedsrådgivningsopgaver og input om dokumentationskrav til inklusion af ny data i opgørelsen ved deltagelse i løbende forskningsprojekter.

Udvalgte publikationer

Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle

Udvalgte projekter

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle