Aarhus Universitets segl

Peter L. Langen

Titel

Professor, Centerleder

Primær tilknytning

Peter L. Langen CV

Fagområder

  • Klimamodellering
  • Klima og Arktis
  • Global opvarmning

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Forskning

Jeg arbejder med klimamodeller og bruger dem i forståelsen af arktiske forhold, og hvordan det, der sker på lavere breddegrader, har betydning for arktiske forandringer. Derudover arbejder jeg med massebalancen i fortid, nutid og fremtid af de store iskapper i Grønland og Antarktis, samt hvordan globale klimaforandringer kan komme til udtryk i Danmark.

Uddannelse

Jeg underviser på forskellige klimakurser og vejleder studerende og yngre forskere. Jeg kommunikerer desuden forskningen gennem populærvidenskabelige artikler, foredrag og medieinterviews.

Arbejdsområder

Jeg er professor og leder af Aarhus University Interdisciplinary Centre for Climate Change (iClimate). Som led i min forskning er jeg vejleder for både phd-studerende og postdocs. Jeg er desuden forperson for forskningsudvalget på instituttet og medlem af fakultetets digitale infrastrukturudvalg samt AU's high performance computing-udvalg.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle

Udvalgte projekter

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle