Aarhus Universitets segl

Hans Sanderson

Titel

Seniorforsker

Primær tilknytning

Hans Sanderson

Fagområder

  • Risikovurdering
  • Kemikalier
  • Klima
  • Bæredygtighed
  • Omstilling

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Profil

Mit hovedfokus er at bidrage til en bæredygtig omstilling af vores samfund via forskningsbaseret viden omkring risici så denne viden kan indgå i en demokratisk omstilling af vores samfund. Mine projekter og publikationer dokumentere denne retning og fokus.

Forskning

Jeg bidrager med forskning indenfor risikovurdering af kemikalier samt klima risici. Jeg bidrager også med risikohåndtering/management af risci i relation til kemikalier og klima. Jeg har flere års erfaring indenfor bæredygtighedsevaluering samt bæredygtighedsanalyser og rapportering.

Uddannelse

Jeg har haft to PhD studerende siden 2018. Jeg leder arbejdet med udvikling af en global Master Uddannelse indenfor risikovurdering sammen med University of Saskatchewan i Canada (https://toxicology.usask.ca/professional-program1/overview1.php). Jeg er desuden Climate Hub Academic Chair indenfor Circle U (https://www.circle-u.eu/).

Samarbejder

Jeg er medlem af bestyrelsen for Health and Environmental Sciences Institute (https://hesiglobal.org/) siden 2020. Siden 2015 har jeg været formand for ENVS erhvervsudvalg. Siden 2016 har jeg været AU's repræsentant i COROLAB organisationen (https://corolab.dk/) for lokal bæredygtig forretningsudvikling. Jeg har ledet og ledet Iclimate servicecenter (https://iclimate.au.dk/services) og støttet virksomheder i at styre deres klimarisici. Jeg samarbejder med Handelshøjskolen i Aarhus (https://bss.au.dk/) om at samarbejde med klima- og bæredygtighedsrisici.

Rådgivning

Jeg har rådgivet flere forskellige organisationer og virksomheder over årene: EU's Miljøagentur; NATO; WHO; US National Academy of Sciences; flere forskningsråd (USA; Sverige; Tyskland; Polen mfl.). Jeg er siden 2015 ekspert for det danske forskningsministerium til EU Kommissionen Horizon 2020 og Horizon Europe den danske. Jeg er ekspert til HELCOM for det dansk miljøministerium. Jeg har arbejdet med en række virksomheder omkring risikohåndtering.

Arbejdsområder

Jeg arbejder med at udvikle analyser og metoder til forståelse, prioritering og håndtering af risici. Samt implementering af denne viden i samfundet med henblik på at udvikle den grønne omstilling. På virksomhedsniveau samt med det offentlige på lokalt, nationalt samt internationalt.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle