Aarhus Universitets segl

Kontakt Instituttet

Institut for Miljøvidenskab

Aarhus Universitet
Postboks 358
Frederiksborgvej 399
DK-4000 Roskilde
Danmark
Tlf. +45 87 15 00 00
Fax. +45 87 15 50 10
E-post: envs@au.dk

EAN nr.: 5798000867000

 

DCE og Institut for Miljøvidenskab

Institut for Miljøvidenskab leverer forskningsbaseret rådgivning og viden om natur og miljø til myndigheder og erhverv gennem DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

DCE er Aarhus Universitets centrale indgang til forskningsbaseret rådgivning og videnudveksling inden for områderne natur, miljø, klima og energi. Centret kvalitetssikrer den faglige rådgivning, så universitets rådgivning er konsistent og helhedsorienteret på tværs af de institutter der arbejder med natur og miljø på hele universitetet.

Hvis du vil forhøre dig om muligheden for at rekvirere faglig rådgivning eller vil vide mere om hvilke rådgivningskontrakter universitetet har på natur- og miljøområdet kan du kontakte DCE på dce@au.dk eller læse mere om centret og dets opgaver på hjemmesiden http://dce.au.dk