Aarhus Universitets segl

Værdien af grønne løsninger skal findes af forskere i Aarhus

Miljøforskere fra Aarhus Universitet leder ny EU-forskning i at dokumentere økonomiske gevinster og finansieringsmodeller for naturbaserede løsninger.

Ved Paris er et vådområde blev skabt på landbrugsjord nær byen for at reducere oversvømmelse og samtidig skabe biodiversitet og rekreative muligheder. @SIAH.

Miljøforskere fra Aarhus Universitet leder ny EU-forskning i at dokumentere økonomiske gevinster og finansieringsmodeller for naturbaserede løsninger. 15 europæiske organisationer går sammen om at opbygge et marked for naturens muligheder for at imødegå klimaforandringer.

Grønne tage, skovrejsning, stenrev og udplantning af ålegræs er såkaldte naturbaserede løsninger på konsekvenserne af klimaforandringerne og en måde at tilpasse vores verden til en ny klima-virkelighed. Det koster penge, men hvad er det egentligt værd?

Forskere fra 15 europæiske institutioner skal i et nyt EU-projekt skabe en bedre forståelse af de økonomiske og finansielle resultater af naturbaserede løsninger, og på den måde gøre det lettere for investorer og planlæggere at se et potentiale i at investere i naturgrønne løsninger.

Den forbedrede forståelse er nødvendig for at fremme opskalering, tiltrække investeringer i foranstaltningerne og tjene som grundlag for udviklingen af et marked, der muliggør en bred udbredelse af naturbaserede løsninger, forklarer seniorforsker Marianne Zandersen fra institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet.

”Verden oplever en alvorlig klima- og biodiversitetskrise. Vi kommer til at udvikle en værktøjskasse til investorer – det kan være kommuner, pensionskasser eller private – hvor værdierne ved at anvende naturbaserede løsninger bliver tydeliggjort og dokumenteret,” siger Marianne Zandersen.

Der findes i øjeblikket ingen standardmetode til beregning af de økonomiske og finansielle fordele ved naturbaserede løsninger, for eksempel med hensyn til reduktion af klimarisici, som er vigtige for finansielle interessenter såsom investorer og forsikringsselskaber.

Det handler om mere end klima
EU's strategi til håndtering af denne krise – den grønne pagt – betragter naturbaserede løsninger som en vigtig foranstaltning. De miljømæssige, sociale og økonomiske fordele ved løsningerne er mangfoldige; fra afbødning af og tilpasning til klimaændringer og større biodiversitet til øget trivsel for borgere.

Det nye projekt Invest4Nature startede i juli 2022 og er finansieret af Europa-Kommissionen i Forsknings- og innovationsprogrammet Horizon Europe. Arbejdet med at få lavet en database med dokumentation for økonomi og biodiversitet bliver ledet af Marianne Zandersen i projektet, der har modtaget knap 40 millioner kroner i EU-støtte.

Invest4Nature vil:

-        Skabe en evalueringsramme for naturbaserede løsninger, der gør det muligt at vurdere risikoreduktioner samt cost-benefit-analyser og udvikle forretningsmodeller

-        Fremlægge dokumentation for fordelene i kyst-, by-, land- og bjergrige områder ved at evaluere fem eksisterende tilfælde i Norge, Danmark, Polen, Østrig og Portugal, som vil fungere som Living Labs,

-        Udvikle et beslutningsstøttesystem (DSS) og en kommunikationsværktøjskasse til naturbaserede løsninger for at imødekomme investorernes behov.

Invest4Nature (fulde navn: Fremme af investeringer i naturbaserede løsninger og fremskyndelse af markedsudbredelsen ved at få en bedre forståelse af naturbaserede løsningers økonomiske resultater under hensyntagen til modvirkning af klimaændringer og risikoreduktion) kombinerer ekspertisen fra 15 organisationer fra 11 europæiske lande, herunder universiteter, forskningsorganisationer, NGO'er, SMV'er og kommuner.

Nøgleord

Kontakter

For ydeligere oplysninger, kontakt venligst Aarhus Universitet ved seniorforsker Marianne Zandersen, mz@envs.au.dk, tlf +2242 2927

Information om Aarhus Universitet Technical Sciences

Aarhus Universitet Technical Sciences

Aarhus Universitet Technical Sciences
Ny Munkegade 120
8000 Aarhus C

http://tech.au.dk