Aarhus Universitets segl

Sæbestoffer er ikke skadelige for miljøet

Vi kan børste tænder og vaske os selv og vores tøj med god samvittighed; de mest gængse sæber, shampooer og vaskemidler udgør nemlig minimal risiko for miljøet. Det er konklusionen af en omfattende opgørelse, som spænder over mere end 250 videnskabelige undersøgelser fra flere årtier.

Seniorforsker Hans Sanderson ser til, mens laborant Pia Petersen med god samvittighed hælder sæbevand i kloakken. Begge arbejder på Institut for Miljøvidenskab, AU Roskilde. Foto: Steen Voigt, AU

Når du står under bruseren og skyller sæbe og shampoo af kroppen forsvinder skummet behændigt ned gennem risten mellem dine tæer. Har du nogensinde tænkt på sæbestoffernes videre skæbne? Om de mon kommer ud i vores grundvand, søer og åer til skade for fisk og frøer? Du behøver ikke at være bekymret. Det viser en ny og meget omfattende opgørelse af den potentielle effekt på miljøet af de gængse sæbestoffer, som vi forbrugere verden over anvender dag ind og dag ud og i enorme mængder.

 

- Vi mennesker forbruger adskillige millioner tons sæbestoffer om året på globalt plan. Det drejer sig om milliarder af kilo, så det er stoffer, som man virkelig ikke vil lukke ud i miljøet, uden at kende dem ordentligt, siger en af opgørelsens forfattere seniorforsker Hans Sanderson fra Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.

 

Med det formål at fremme bæredygtig brug af sæbestoffer opgjorde forskerne forskningsresultater vedrørende anvendelse, bortskaffelse, behandling og risiko for vandmiljøet af de vigtigste sæbestoffer i Nordamerika. Selvom undersøgelserne er baseret i Nordamerika, gælder de globalt, da stofferne er stort set ens i hele verden.

 

Resultatet er en nærmest encyklopædisk oversigt på 100 sider, som sammenfatter mere end 250 videnskabelige undersøgelser, der spænder over 30-40 år og som tilsammen har kostet i omegnen af 30 mio. dollars.

 

- Det er den hidtil mest omfattende og definitiv opgørelse over miljøegenskaber for stoffer, der indgår i sæbeprodukter, det vil sige personlige plejemidler og rengøringsmidler, siger Hans Sanderson.

 

Opgørelsen viser, at når stofferne bruges korrekt og forsvarligt, og de kommer igennem et fornuftigt rensningsanlæg, så er der minimal risiko for det omgivende miljø.

 

- Stofferne er skabt, så de nedbrydes hurtigt og derved ikke udgør en risiko for miljøet. Jeg kan ikke komme i tanke om andre stoffer, der lukkes ud i miljøet i så store mængder via hverdagsbrug af os alle sammen. Det er de allermest brugte stoffer overhovedet, der ryger direkte ud i spildevandet, så det er vigtigt at have styr på dem og være sikker på, at de ikke kommer med overraskelser i rensningsanlæggene eller i miljøet, siger Hans Sanderson. 

 

 

Hvordan virker sæbestoffer?

 

Sæbestoffer har en særlig evne til at opløse fedt og samtidig være opløselige i vand. Det er fordi de består af komponenter, der har et vandelskende (hydrofil) hoved og en vandskydende (hydrofobiske) hale. De hydrofobiske haler afskyr vand men er til gengæld glade for fedt, så det er halerne, der opløser fedtet, når vi vasker med sæbe. Sæbestoffernes hydrofile hoveder sørger for, at det opløste fedt bæres væk i vaskevandet

 

 

 

Artiklen ”Environmental safety of the use of major surfactant classes in North America” er publiceret i det højt respekterede videnskabelige tidsskrift Critical Reviews in Environmental Science, der har en femårig Journal Impact Factor på 5.36. Artiklen giver et overblik over sæbestoffers anvendelse, skæbne, giftighed, miljøegenskaber, kemisk struktur samt fysiske og kemiske egenskaber.

 

 

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Hans Sanderson, Institut for Miljøvidenskab, e-mail: hasa@dmu.dk, telefon: 8715 8632