Aarhus Universitets segl

Vidste du, at de canadiske naturbrande potentielt påvirker indlandsisen i Grønland?

Forfattere: Jibran Khan og Lise Marie Frohn Rasmussen

Kildeangivelse: Google

Ændringer i miljøet på Grønland er en af nøglerne til vores forståelse af klimaforandringer. Smeltningen af Grønlands indlandsis bidrager betragteligt til stigende havniveauer, og med placeringen i Arktis, hvor klimaforandringer har en større indvirkning sammenlignet med andre områder, er Grønland afgørende for vores indsigt i klimaets komplekse dynamik. Samtidig er det vigtigt at vi nøje følger med i de miljøbegivenheder der måtte finde sted i det Arktiske område.

I 2023 har en række store skovbrande i Canada fyldt mediebilledet, og disse brande påvirker  smeltningen af Grønlands indlandsis i en uheldig retning. Skovbrande frigiver store mængder sod og aske til atmosfæren, og det lægger sig på isen og mindsker isens evne til at reflektere sollys, fordi farven på isen bliver mørkere, og sod- og askepartiklerne i højere grad absorberer sollyset i stedet for at spejle det. Den varme der lagres i partiklerne er med til at fremskynde smelteprocessen.

Den stigende tendens i issmeltningen er af global bekymring, da den direkte bidrager til stigningen i havniveauer verden over. Inuit-samfundene i Grønland står over for de største direkte konsekvenser, da deres traditionelle levevis både trues af tabet af havis og ændrede vejrforhold.

Spredningen i atmosfæren af aske og sod fra de canadiske skovbrande i september 2023 kan ses på denne animation, som er udarbejdet af de Europæiske meteorologi- og miljøorganisationer Copernicus og ECMWF, og viser hvordan røgskyen når til Grønland og strækker sig videre mod Europa og faktisk når helt til Danmark.

Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet i Roskilde, spiller en central rolle som bidragsyder til Copernicus og de prognoser der bliver lavet for luftforurening. Instituttet leder desuden det nationale samarbejdsprogram for øget kendskab til og brug af Copernicus data for atmosfæren (https://atmosphere.copernicus.eu/national-collaboration-programme-denmark)

Forfatter: Jibran Khan