Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Undersøgelser i Slagslunde december 2006 - marts 2007

Forskningsprojektet WOODUSE er en stor undersøgelse af luftforurening fra brændeovne og brændefyr.

Som led i forskningsprojektet er der i Slagslunde ved Stenløse i Nordsjælland gennemført detaljerede undersøgelser af luftforurening.

Slagslunde er valgt, fordi byen er et ret typisk boligområde med udbredt brug af brændeovne til opvarmning.

I maj 2010 udkom 3 rapporter med baggrund i målekampagnen i Slagslunde. Det drejer sig om følgende:

  • Brændefyrings bidrag til luftforurening. Nogle resultater fra projektet WOODUSE. Olesen, H.R., Wåhlin, P. & Illerup, J.B. 2010: . Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 71 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 779. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (1,54 MB)
  • Air pollution from residential wood combustion in a Danish village. Measuring campaign and analysis of results. Wåhlin, P., Olesen, H.R., Bossi, R. & Stubkjær, J., 2010. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 49 pp. – NERI Technical Report No. 777. SammenfatningHele rapporten i PDF-format (2,21 MB)  
  • Brug af brændeovne i Slagslunde. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse inden for projektet WOODUSE. Helge Rørdam Olesen, Steen Solvang Jensen & Jesper Stubkjær 2010:  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 36 s. - Arbejdsrapport fra DMU nr. 260. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,79 MB).

Der er en samlet omtale af de 3 rapporter i DMU's nyhedsbrev fra 26. maj 2010.

Målingerne i Slagslunde
Der blev foretaget målinger i Slagslunde fra midten af december 2006 til slutningen af marts 2007. I den forbindelse var der opstillet en målevogn centralt i byen (Anemonevej), og en vogn placeret lidt uden for byen.

Målevogn på Anemonevej

Slagslunde-borgerne har fået et spørgeskema

En vigtig del af projektet er en undersøgelse af brændeovnsbrugernes fyringsvaner og omfanget af deres brændeovnsbrug. I denne forbindelse modtog alle de beboere i Slagslunde, som har brændeovn eller lignende, et spørgeskema fra DMU.

Spørgeskemaerne skulle udfyldes i perioden december-januar med en slags dagbog over brændeforbrug. Vi har fået ca. 65% af spørgeskemaerne tilbage.

Der er blevet trukket lod om 3 vinpræmier blandt de, der har udfyldt spørgeskemaet. Vinderhusene blev Krokusvej 12, Mimosevej 18 og Tranemosevej 17.


Spørgeskemaet
Spørgeskemaet til beboerne i Slagslunde er udleveret til beboere, der ifølge skorstensfejerregisteret har en brændeovn eller et brændefyr. Hvis der er registreret mere end een brændeovn/fyr på en adresse, er der udleveret et eller to ekstra skemaer. Skemaerne kan ses her: