Aarhus Universitets segl

International miljøpris til DMU’s luftforureningsmodeller

Tidligere DMU (nu DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi) er blevet tildelt en international miljøpris af den uafhængige "The Green Organisation" i England. Prisen blev overrakt i det engelske parlament ved en ceremoni hvor Patricia Hewitt, MP, minister for handel, industri og ligestilling, var vært.

DMU vandt guldprisen for Europa i kategorien "International Green Apple Awards for Environmental Best Practice, 2003". Der blev desuden uddelt tilsvarende guldpriser for Asien, Afrika og Amerika. Prisen blev givet for DMU’s integrerede system for 3-døgns prognoser og beslutningsstøtteværktøj inden for luftforurening. Systemet kan beregne luftforureningsprognoser og scenarier på alle niveauer fra europæisk skala, over byer og helt ned til de enkelte gader og de to sider af gaderne. Det sidste bruger blandt andet Københavns og Aalborg kommuner til at informere borgerne om luftforureningen via 3-døgns prognoser for de to byer og for udvalgte gader.

Dommerpanelets begrundelse for tildelingen lød således:

"An innovative and low cost air pollution model system has been developed as part of the campaign to reduce the number of premature deaths caused by air pollution. The system has adaptations from broad and long-range levels, right down to particular problems of individual streets. It also can be adopted for use world-wide."

Oversat til dansk betyder det at:

  • DMU’s modelsystem er nyskabende i forhold til at det dækker alle skalaer inden for luftforurening (Europa, by, gade)
  • prognoserne kan bruges af den almene befolkning som et redskab til at planlægge egne aktiviteter
  • modelberegningerne kan bruges af beslutningstagere til at finde optimale løsninger for luftforureningsproblemer.

Yderligere oplysninger:

Seniorforsker Jørgen Brandt, jbr@dmu.dk

Fra prisuddelingen i det engelske Underhus den 6. november, 2003: Simon Fordham, Head of Environment, The Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (RSA), overrækker guldprisen til seniorforsker Jørgen Brandt, som modtog prisen for DMU.
DMU vandt den internationale guldpris for Europa: "Gold Winner of the International Green Apple Awards for Environmental Best Practice, 2003". Det grønne æble er blevet uddelt hvert år i de sidste ni år af "The Green Organisation" i England.