Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DEHM

DEHM er en ny model, som bl.a. bruges inden for overvågning i programmet NOVANA til beregning af aflejring kvælstof. Desuden bruges den inden for programmet AMAP til at måle mængden af luftforurening, der transporteres til Arktis. Og endelig bruges den i THOR systemet til beregning af prognoser for luftforurening på Europæisk plan.

Modellen kan bl.a. bruges til at beregne transport, spredning og kemisk omdannelse i atmosfæren, samt afsætning af luftforurening på land- og vandoverflader.

Modellen indeholder mulighed for at dække forskellige områder med forskellig opløsning. Den er i øjeblikket sat op med 3 forskellige domæner med forskellige geografik opløsning.

DEHM er fællesbetegnelsen for en hel familie af modeller, der er baseret på den samme atmosfærefysik.