Aarhus Universitets segl

Overvågning

Institut for Miljøvidenskab varetager den nationale overvågning af luftkvaliteten i Danmark. Det gør vi gennem målinger og modelberegninger. Konkrete data fra målestationerne landet over viser den øjeblikkelige situation og luftkvaliteten over tid. Modellerne bygger på disse nationale data og internationale data og beregner udviklingen og fremtiden i luftkvaliteten.

Vi er ansvarlige for et landsdækkende netværk af målestationer for luftforurening i Danmark og overvåger luftkvaliteten med målinger suppleret med modelberegninger. Vores forskningsbaserede rådgivning og viden om natur og miljø leverer vi til myndigheder og erhverv gennem DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. I overvågningsarbejdet arbejder vi også sammen med Københavns Kommune, Århus Kommune, Odense Kommune og Aalborg Kommune.

I dag har vi ét samlet overvågningsprogram med to årlige rapporter om luftkvalitet. Den ene rapport har fokus sundhed, og den anden har fokus på naturen. Årsrapporterne udgives af DCE og giver en god oversigt over den aktuelle luftforureningssituation.