Aarhus Universitets segl

Udvalgte naturområder

De nyeste data for nedfald af kvælstof til naturområder skal du hente på Danmarks Miljøportal, herfra skal du videre til Danmarks arealinformation. Hvis du vil have overblik over luftforureningsdata på Danmarks Miljøportal, kan du læse denne artiklen. I menuen til højre kan du få adgang til ældre data.

Der er udført detaljerede beregninger vha. modellen OML-DEP. Modellen beregner tørdeposition af ammoniak til et område på 16 km x 16 km omkring det udvalgte naturområde. Du kan læse flere detaljer ved at klikke dig ind på et af årene. Resultaterne foreligger i form af tabeller og kort i stil med det viste. Bemærk at tør-depositionen hidrørende fra ammoniak - som vises på kortene - kun udgør en lille del af den samlede kvælstofdeposition.

Tørdeposition af ammoniak (regnet som kg N/ha) ved Hjelm Hede 2008