Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Luftkvalitet

 

 

Luftforureningen i Danmark er relativt beskeden sammenlignet med mange andre lande. Det skyldes dels vores blæsende klima, dels en målbevidst indsats for at reducere forureningen fra boligopvarmning med indførelse af fjernvarme, olie med lavere svovlindhold og naturgas. Derudover er industri og kraftværker moderniseret med blandt andet røgrensningsanlæg og høje skorstene, hvilket også har reduceret luftforureningen.

De senere års øgede trafikmængde har dog dæmpet forbedringen i luftkvaliteten noget. Og det til trods for indførelsen af katalysatorer. Trafiksektoren er i dag således en af de væsentligste årsager til problemer med luftkvaliteten.