Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udgivelser

Brug søgemaskinen for at finde videnskabelige artikler mv.

Medarbejderne ved Institut for Miljøvidenskab har produceret talrige videnskabelige artikler, både før og efter instituttet blev oprettet i juni 2011.

Du kan søge blandt alle medarbejdernes artikler, rapporter og andre publikationer ved at bruge vores

Alternativer:

Rapporter

Medarbejdere ved Institut for Miljøvidenskab har igennem årene i regi af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) publiceret en lang række rapporter.

I 2011 er DMU's rapportserier blevet afløst af rapportserier udgivet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.

Her er adgang til rapportserierne fra DCE og DMU:

Miljøbiblioteket

 Miljøbiblioteket 18 - Miljøet i et geografisk perspektiv Miljøbiblioteket 16 - Drivhusgasser Miljøbiblioteket 14 - Partikler Miljøbiblioteket 13 - Klimaændringer Miljøbiblioteket 12 - Luftbåren kvælstofforurening Miljøbiblioteket 8 - Tjærestoffer Miljøbiblioteket 5 - Luftforureningens historie

MiljøBiblioteket er en serie af 18 bøger om natur- og miljøforhold i Danmark. Her får man en samlet og let tilgængelig fremstilling som man kan blive klogere af - og til bedre at tage stilling i debatten. Bøgerne er også velegnede i undervisningen, fx i gymnasiet. Serien blev udgivet i 2003-2010 på foranledning af Danmarks Miljøundersøgelser. 

Mange af bøgerne i serien er forfattet af nuværende medarbejdere ved Institut for Miljøvidenskab.

Se websiden om Miljøbiblioteket.

Andre udgivelser fra Danmarks Miljøundersøgelser

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har indtil 2011 udgivet en lang række forskellige publikationer om miljø, både af teknisk, videnskabelig og populær karakter.

Her finder du en oversigtside over samtlige DMU-publikationer.