OML

OML ikon  

En direkte web-adresse til denne side er www.au.dk/oml

International version of OML: www.au.dk/oml-international


OML-modellen er en atmosfærisk spredningsmodel, der bl.a. bruges i forbindelse med Miljøstyrelsens Luftvejledning. Modellen bruges især til at beregne forureningen fra  industri, og til at vurdere om den såkaldte B-værdi overholdes. Den benyttes endvidere i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Her har du adgang til forskellige dokumenter vedrørende OML-modellen. Desuden findes en oversigt over aktuelle versioner af modellen samt oplysning om, hvordan man bestiller modellen. Punktet 'Indrapporteringer' drejer sig om indrapporterede problemer og indeholder vigtig information om brug af OML under Windows Vista og Windows 7/8.

OML-Multi 6

Den version af OML-modellen, der er mest fleksibel er OML-Multi (der findes også en begrænset version, OML-Point). OML-Multi 6.0 blev frigivet i februar 2014. OML-Multi 6.0 er en opgradering af version 5.4, som er specielt relevant i forbindelse med sager om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Læs mere om OML-Multi 6 på websiden OML-Multi -  information .

Kursus i OML-Multi

Der afholdes 1-2 gange årligt et een-dags kursus i brug af OML-Multi modellen. Næste kursus afholdes 9. november 2017. Mere om kurset... 

OML-DEP

OML-DEP er en speciel modelversion, som er udvidet med et modul til beregning af afsætning af ammoniak på lokalskala. Den benyttes af DMU forbindelse med nationale programmer for overvågning af miljøet (NOVANA). Læs mere om OML-DEP.

Postliste med information om OML

Tilmeld dig en e-mail postliste, så du løbende får information, når der er nyt om OML-modellen (opgraderinger, kurser mv.).

OML-modellens versioner

Der findes to hoved-versioner af OML-modellen: OML-Point og OML-Multi. Websiden OML-modellens versioner er indgang til detaljeret information om disse to hovedversioner af modellen, samt detaljer om forskelle mellem forskellige tidligere versioner. 

Engelsk-sprogede websider om OML   

Disse sider henvender sig til et internationalt publikum.

Opgradering af OML-Point 

Brugere af OML-Point 2.0 og 2.1 (købt hos Miljøstyrelsen før 2001) kan gratis downloade en fil, som kan bruges til at opgradere OML til version 2.101.
Hvis man bruger Windows 2000, XP eller senere Windows-versioner er det nødvendigt at bruge version 2.101.

Opgradering af OML-Multi 

Brugere af OML-Multi version 5.02 kan gratis downloade en opgradering til version 5.03 (fra marts 2003).  

Opgradering fra version 5.03 til version 6.0 koster 6.000 kr (excl. moms) - se længere nede på siden for øvrige priser og kontaktoplysninger. Opgradering fra version 6.00 til version 6.01 er gratis og sker online.

Indrapporterede problemer - OML-Point  

NB! Her er vigtig information om brugen af OML-Point under Windows Vista og Windows 7/8.

Siden med indrapporterede problemer beskriver kendte problemer ved brugen af OML-Point.  Bemærk at OML-Point ikke fungerer under 64 bit operativsystemer!

Indrapporterede problemer - OML-Multi

Siden med indrapporterede problemer beskriver kendte problemer ved brugen af de forskellige versioner af OML-Multi.

Den seneste version er 6.01, frigivet i april 2014 

Hjælpefiler til OML-modellen

Herfra kan hjælpefiler til såvel OML-Point som OML-Multi downloades. 
I øvrigt kan brugervejledningen til OML-Multi 5.03 og 5.40 hentes.
Hent filerne her.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug

1. januar 2007 trådte der nye regler i kraft om miljøgodkendelse af husdyrbrug. I den forbindelse har der meldt sig en række spørgsmål om anvendelsen af OML for husdyrbrug.

Våde røggasser 

Røgfaner med et ekstraordinært stort indhold af vanddamp kan undertiden give anledning til gener i omgivelserne.  Læs mere om våde røggasser her.

Aktuel version af OML-modellen

Den aktuelle version af modellen:

  • OML-Multi version 6.01. Udskrifterne angiver, at versionsdatoen er 20130224 (24. februar 2014). Det præcise versionsnummer for menuoverbygningen er p.t. 6.01. Der findes en webside om opgradering.

Modelversionen OML-Point 2.1 blev tidligere distribueret af Miljøministeriets informationscenter. Fra 2015 er informationscenteret ophørt med at sælge OML-Point, fordi den ikke kan køre under moderne, 64-bit operativsystemer. Alternativet er at benytte OML-Multi.

Du kan få mere vide om forskellige versioner af OML-modellen via siden OML-versioner

Bestilling af OML-modellen

Bestilling af OML-Multi 6.0 kan ske ved henvendelse til


DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Aarhus Universitet
Postboks 358
DK-4000 Roskilde
Tel. +45 87 15 85 17
Fax. +45 87 15 50 10
Attention-person: Per Løfstrøm.
E-mail: pl@envs.au.dk (emne: "Bestilling af OML-Multi" ). 

Se næste afsnit vedr. pris.

Nærmere oplysninger om licensbetingelser for OML-Multi findes i på siden OML-Multi information.

Priser for OML-Multi 6.0

Prisen for OML-Multi er 18.900 kr (excl. moms).

Hvis man i forvejen har en tidligere version af OML-Multi gælder følgende opgraderingspriser:

  • Fra version 5.0x (altså bl.a. 5.03) til version 6.0: 6.000 kr (excl. moms).
  • Fra version 5.4 til version 6.0: 3.000 kr (excl. moms).
  • Pris for ny DVD, hvis den gamle er bortkommet eller hvis et firma ændrer navn eller adresse:  1.000 kr (excl. moms).