OML

OML ikon  

En direkte web-adresse til denne side er www.au.dk/oml

International version of OML: www.au.dk/oml-international


En ny version - OML-Multi 6.2 - har i oktober 2017 afløst den tidligere version 6.0. Den væsentligste nyhed er en mulighed for nemmere håndtering af terrændata, idet man kan importere gratis topografiske data fra Kortforsyningen.dk.  


OML-modellen er en atmosfærisk spredningsmodel, der bl.a. bruges i forbindelse med Miljøstyrelsens Luftvejledning. Modellen bruges især til at beregne forureningen fra industri, og til at vurdere om den såkaldte B-værdi overholdes. Den benyttes endvidere i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug i relation til lugt.

Her har du adgang til forskellige dokumenter vedrørende OML-modellen. Desuden findes en oversigt over aktuelle versioner af modellen samt oplysning om, hvordan man bestiller modellen. Punktet 'Indrapporteringer' drejer sig om indrapporterede problemer.

OML-Multi 6.2

Den version af OML-modellen, der er mest fleksibel er OML-Multi (der findes også en begrænset version, OML-Point). OML-Multi 6.2 blev frigivet i oktober 2017. OML-Multi 6.2 er en opgradering af version 6.01. Nyt i version 6.2 i forhold til version 6.01 er bl.a. mulighed for nemmere håndtering af terrændata, idet man kan importere gratis topografiske data fra Kortforsyningen.dk. Læs mere om OML-Multi 6 på websiden OML-Multi -  information  - eller specielt om nyheder i version 6.2 på siden Nyt i OML-Multi 6.2.

Kursus i OML-Multi

Der afholdes 1-2 gange årligt et een-dags kursus i brug af OML-Multi modellen. Næste kursus forventes afholdt i marts 2019. Mere om kurset... 

OML-DEP

OML-DEP er en speciel modelversion, som er udvidet med et modul til beregning af afsætning af ammoniak på lokalskala. Den benyttes af DMU forbindelse med nationale programmer for overvågning af miljøet (NOVANA). Læs mere om OML-DEP.

Postliste med information om OML

Tilmeld dig en e-mail postliste, så du løbende får information, når der er nyt om OML-modellen (opgraderinger, kurser mv.).

OML-modellens versioner

Der findes to hoved-versioner af OML-modellen: OML-Point og OML-Multi. Websiden OML-modellens versioner er indgang til detaljeret information om disse to hovedversioner af modellen, samt detaljer om forskelle mellem forskellige tidligere versioner. 

Engelsk-sprogede websider om OML   

Disse sider henvender sig til et internationalt publikum.

Opgradering af OML-Point 

Brugere af OML-Point 2.0 og 2.1 (købt hos Miljøstyrelsen før 2001) kan gratis downloade en fil, som kan bruges til at opgradere OML til version 2.101.

OML-Point kan ikke mere købes, fordi den ikke kan køre under moderne (64 bit) operativsystemer.

Opgradering af OML-Multi 

En større opgradering - som f.eks. overgang til version 6.2 fra en tidligere version - koster et beløb, som fremgår af afsnittet Bestilling længere nede på siden.

Visse mindre opgraderinger er gratis:

Indrapporterede problemer - OML-Point  

Siden med indrapporterede problemer beskriver kendte problemer ved brugen af OML-Point.  Bemærk at OML-Point ikke fungerer under 64 bit operativsystemer!

Indrapporterede problemer - OML-Multi

Siden med indrapporterede problemer beskriver kendte problemer ved brugen af de forskellige versioner af OML-Multi.

Den seneste version er 6.2, frigivet i oktober 2017 (nyeste versionsdato 20180321). 

Hjælpefiler til OML-modellen

Herfra kan hjælpefiler til såvel OML-Point som OML-Multi downloades. 
Endvidere kan brugervejledningen forskellige versioner af OML-Multi hentes.
Hent filerne her.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug

En særskilt side behandler en række spørgsmål om anvendelsen af OML for husdyrbrug.

Våde røggasser 

Røgfaner med et ekstraordinært stort indhold af vanddamp kan undertiden give anledning til gener i omgivelserne.  Læs mere om våde røggasser her.

Aktuel version af OML-modellen

Den aktuelle version af modellen:

  • OML-Multi version 6.2. Udskrifterne angiver, at versionsdatoen er 20180321 (21. marts 2018). Det præcise versionsnummer for menuoverbygningen er p.t. 6.20. Der findes en webside om opgradering.

Modelversionen OML-Point 2.1 blev tidligere distribueret af Miljøministeriets informationscenter. Fra 2015 er informationscenteret ophørt med at sælge OML-Point, fordi den ikke kan køre under moderne, 64-bit operativsystemer. Alternativet er at benytte OML-Multi.

Du kan få mere vide om forskellige versioner af OML-modellen via siden OML-versioner

Bestilling af OML-modellen

Bestilling af OML-Multi 6.2 kan ske ved henvendelse til


DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Aarhus Universitet
Postboks 358
DK-4000 Roskilde
Tel. +45 87 15 85 17
Fax. +45 87 15 50 10
Attention-person: Per Løfstrøm.
E-mail: pl@envs.au.dk (emne: "Bestilling af OML-Multi" ). 

Standardmæssigt leveres modellen på DVD, men der er mulighed for at få den elektronisk eller på USB-nøgle, hvis det angives ved bestillingen.

Nærmere oplysninger om licensbetingelser for OML-Multi findes i på siden OML-Multi information.

Priser for OML-Multi 6.2

Prisen for OML-Multi er 18.900 kr (excl. moms).

Hvis man i forvejen har en tidligere version af OML-Multi gælder følgende opgraderingspriser:

  • Fra version 6.0x (6.0 og 6.01) til version 6.2: 3.000 kr (excl. moms  
  • Fra version 5.x (bl.a. 5.03 og 5.4) til version 6.2: 6.000 kr (excl. moms).
  • Pris for ny DVD, hvis den gamle er bortkommet eller hvis et firma ændrer navn eller adresse:  1.000 kr (excl. moms).