Depositionsberegninger for svovl og kvælstof - baggrundsinformation

Hvert år foretages beregninger for deposition (nedfald) af kvælstof og svovl til de danske farvandsområder samt til danske landområder.

Siden her giver adgang til kort og tabeller med beregningsresultater. Du finder beregningsresultater, der dækker hele Danmark. Endvidere findes detaljerede beregningsresultater for udvalgte naturområder.

Resultaterne indgår i nationale programmer for overvågning af miljøet (NOVANA). 


Om beregninger af deposition

Depositionen (nedfald) af kvælstof og svovl beregnes i forbindelse med det atmosfæriske Baggrundsovervågningsprogram (BOP), som udgør en del af luftovervågningen i Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen (NOVANA).

Den nyeste rapport om depositionsberegninger vedrører resultatet for året 2012. Se Sammenfatningen  eller kig i selve rapporten (pdf, 6 MB): Atmosfærisk deposition 2012. NOVANA. Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 85 s. Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 73. 
Rapporten giver information om baggrund og metode til beregning af deposition, og den giver foklaring om kilder til deposition, den danske andel, betydningen af deposition, usikkerheder, samt om udviklingstendenser.

Der er rapporter fra en længere årrække tilbage. De har også titlen "Atmosfærisk deposition..." og kan findes blandt AU's udgivelser.

Beregningerne er siden 2004 foretaget ved hjælp af DMUs luftforureningsmodel, DEHM, der har afløst den tidligere anvendte model, ACDEP (som blev benyttet til og med 2003). DEHM giver en bedre beskrivelse af de fysiske og kemiske processer i atmosfæren, og den giver bedre overensstemmelse med målinger fra danske målestationer end den tidligere anvendte model. Konsekvenser af dette skift af model er grundigt beskrevet i rapporten: T. Ellermann m.fl., Atmosfærisk deposition 2004, NOVANA, Faglig rapport fra DMU nr. 555 (2005)


Vælg mellem to grupper af beregningsresultater:


Figuren herunder viser kvælstofdepositionen i Danmark for året 2012. Klik på figuren for at se en større udgave med forklaring.

Klik for større billede med forklaring

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 03.03.2015

Her finder du Institut for Miljøvidenskab

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

Institut for Miljøvidenskab
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399
Postboks 358
4000 Roskilde

E-mail: envs@au.dk

Tlf: 8715 0000

EAN-nr: 5798000867000

Find vej til instituttet

Links