Aarhus Universitets segl

Udnyttelse af landdistrikter og byområder

 

Det har stor betydning for instituttet og for samarbejdet med nationale og internationale partnere, at omfattende unikke data om arealanvendelse skaber muligheder for at udvikle integrerede modeller med omfattende skalaer. Vi har specielt fokus på modellering af tjenester inden for økosystem samt modellering og analyse af omkostninger og effektivitet af miljøregulering. Hidtil har indsatsen af modelleringerne fokuseret på forvaltning af jord og landbrug, vandforurening og vandressourcer, naturbeskyttelse samt klima- og drivhusgasregulering.

 

Foto: Gregor Levin

Landbrug og ændring af arealanvendelse (LULCC) manifesterer sig som komplekse fænomener, der involverer flere, ofte ikke-lineære processer, der strækker sig over forskellige rumlige og tidsmæssige skalaer. På samme tid er i det væsentlige LULCC et resultat af komplekse forbindelser mellem de biofysiske egenskaber og humane systemer. Disse processer er relevante for både landdistrikter og bymiljøer. Forsøg på at forstå disse fænomener grundigt og effektivt skal derfor baseres i tværfaglige paradigmer, der bygger på både natur- og samfundsvidenskabelige perspektiver. Dermed er disse bestræbelser nødt til at overveje den rumlige dimension på en eksplicit måde, da LULCC og implikationerne af de foreslåede interventioner er rumligt varierede. Rig indsigt fra sådanne bestræbelser forventes at bidrage til bedre, mere effektive politikker, reguleringer og planlægning for arealanvendelse ved fuldt ud at tage hensyn til miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed på forskellige skalaer (lokal, national, regional og global).

Det overordnede mål med SGA er at udvikle og anvende videnskabeligt robuste kvantitative modeller, der kombinerer data og metoder, der forbinder både naturvidenskab og samfundsvidenskabelig domæne. Forskning inden for SGA søger at integrere styrkerne og ekspertisen inden for økonomisk, geografisk, hydrologisk opsamling, hav- og luftkvalitet / forurening modellering og inden for natur / biodiversitet og økosystemtjenester forskning. De integrerede og rumlige modelleringsbestræbelser søger at fange indbyrdes afhængighed mellem miljøfænomenet (a) relateret til LULCC, virkningerne og politikken / markedet / husholdningens reaktioner på forskellige rumlige skalaer. På denne måde fokuserer SGA på at forstå både direkte og indirekte virkninger, feedbackmekanismer såvel som tilsigtede og utilsigtede bivirkninger af alternative politiske svar. SGA har en stærk interesse og ekspertise i at anvende rumlig analyse i en lang række spørgsmål relateret til LULCC. Generelt lægger SGA vægt på at foretage analyse og udvikle modeller, der er rumligt eksplicitte og har en klar politisk relevans.