Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Resourcestrømme i circulær økonomi

 

I fremtiden vil mangel på ressourcer være en udfordring. Efterhånden som ressourcerne bliver færre, vil cirkulering af ressourcerne være et element i vores økonomi. Parallelt stiger fokus på rent vand, jord og luft, sund mad og forbrugerprodukter, som borgere over hele verden kræver.

Recirkulation af strømmen af ​​ressourcer giver både muligheder og udfordringer. Med systemer og teknologisk udvikling er der mulighed for, at samfundet kan beholde en større andel af ressourcerne i lukkede sløjfer og dermed reducere skadelige påvirkninger af miljøet. På den anden side kan forurenende stoffer også ophobes i produkterne under denne proces og dermed forringe værdien.

Effektiviteten i brug af ressourcer kan forbedres ved at bruge resterne fra den nuværende produktion. Fx kan husdyrgødning fra landbruget bruges til at producere biogas Det giver både energi og forbedre værdien i næringsstoffer for planter. Et andet eksempel er restprodukter fra skovbrugssektoren, der kan bruges som jordforbedring i landbruget.

- Ressourcestrømme i en cirkulær økonomi: et forskningsområde i fokus ved Institut for Miljøvidenskab (et "strategisk vækstområde", SGA)

Ressourcestrømme i en cirkulær økonomi

Knaphed på ressourcer er en udfordring for fremtidig produktion. Efterhånden som ressourcerne bliver knappere, bliver cirkulation af dem inden for økonomien stadig mere værdifuld. Parallelt med stigende ressourceknaphed er der stigende fokus på rent vand, jord og luft, sund mad og forbrugerprodukter, som efterspørges af borgere over hele verden.

Gencirkulation af strømmen af ​​ressourcer giver muligheder og udfordringer. Med system- og teknologisk innovation kan samfundet bevare en større andel af ressourcerne i lukkede sløjfer og dermed reducere skadelige miljøpåvirkninger. Forurenende stoffer kan imidlertid også ophobes i de resterende produkter, hvilket øger risikoen langs den bioøkonomiske værdikæde.

Brug af nye typer råmaterialer, der stammer fra aktuelle produktionsrester, giver et stort potentiale til at forbedre ressourceeffektiviteten. For eksempel kan rester fra landbrugsproduktion tjene energisektoren (f.eks. Biogas), der producerer både energi og plantenæringsstoffer som gødning eller biprodukter fra skovbrugssektoren kan bruges som jordændringer i landbruget.
Forskningsbehov

For at etablere en bæredygtig produktion baseret på cirkulation af ressourcestrømmene er der behov for tværfaglig forskningsindsats inden for følgende områder:

  • Støtte udviklingen af ​​(bio) teknologiske metoder til at omdanne biprodukter, affaldsmaterialer og kasserede produkter til nye materialer eller produkter af bedre kvalitet
  • Udvikle beslutningsstøttesystemer, der understøtter valg af investeringer i miljøvenlige teknologier.
  • Undersøg mulighederne for at integrere politikker for affald, vand, natur, energi, herunder potentialet for udnyttelse af blå og grønne ressourcestrømme til bioraffinaderisystemer.
  • Udvikle bæredygtige cirkulære ressource- og økosystemstyringsmodeller, der sikrer vedvarende (biobaseret) produktion.