Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsbaseret rådgivning og betjening af myndigheder

 

 

Institutet løfter en betydelig indsats inden for myndighedernes beredskab på luftforureningsområdet. Det sker gennem rutinemæssige målinger af luftforurening i Danmark og i Grønland, og gennem varetagelse af opgørelser af de danske udledninger af luftforurenende stoffer, klimagasser og partikler.

Det sker i forhold til de internationale konventioner - Klimakonventionen og Genevekonventionen om langtransporteret luftforurening - samt EU. Vi har udviklet en unik ekspertise i at kombinere målinger og modelberegninger for at beskrive og vurdere luftforureningens betydning og påvirkninger af mennesker og natur.  

Institut for Miljøvidenskab har siden 1970’erne arbejdet med kortlægning af luftkvalitet i Danmark, Grønland, Arktis samt en lang række andre lande. Instituttet har ansvar for planlægning og udførelse af de nationale overvågningsprogrammer, som retter sig mod kortlægning af luftkvalitet i Danmark og Arktisk. Overvågningen i Danmark udføres som en del af det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur.