Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Biologisk fjernelse af miljøforurenende stoffer

 

Instituttet har høj fokus på forskning i kemisk og biologisk omdannelse af stoffer. Vi har særlig fokus på afhjælpning af menneskeskabte forureninger og deres virkninger på det oprindelige liv i vand og jord. Det er et område, der har stigende betydning som et resultat af den stadig stigende udvikling af nye kemikalier, befolkningens voksende størrelse og velfærdrens øgede pres på jord og vandressourcer. Forskningsområdet har potentiale til at tiltrække national og international finansiering samt forretningssamarbejde.

På instituttet arbejder vi med temaer som:

 • Kortlægning af grundvandsressourcer
 • Analyse af forurenende stoffer i grundvandet, samt mikrobiel nedbrydning af disse stoffer og bioteknologiske løsninger for rensning af drikkevand.
 • Mikrobielle samfunds rolle i nedbrydning af forurenende stoffer i spildevand, jord, grund- og drikkevand
  • Belysning af enkelte mikrobielle arters nedbrydningspotentiale
  • Isolering af nedbryderbakterier eller svampe til brug i f.eks. bioremediering
  • Mikrobernes nedbrydningsveje, enzymatiske ’redskaber’ og gener.
 • Spildevandsrensning - herunder
  • Nedbrydning af mikroforurenende stoffer
  • Fjernelse af N og P fra dræningsvand
  • Restaurering af søer og vandløb.

Det unikke samarbejde mellem de forskellige forskningsområder på Århus Universitet skaber et stærkt grundlag for ny viden, videnskabelige gennembrud og løsninger på vigtige samfundsmæssige udfordringer.

 

- Fjernelse af miljøforurenende stoffer ved hjælp af biologiske processer: Et forskningsområde i fokus ved Institut for Miljøvidenskab (et "strategisk vækstområde", SGA)

Fjernelse af miljøforurenende stoffer ved metabolske processer beskæftiger sig med de biokemiske udfordringer ved nedbrydning af miljøforurenende stoffer. Kemiske egenskaber, biokemiske reaktioner af forurenende stoffer samt mikrobiel genetik og økologi, der påvirker nedbrydningen, er hovedfokuserne. Processer i miljørummet jord, grund- / drikkevand samt spildevand er af særlig interesse. Bioteknologiske løsninger, f.eks. vandbehandling eller jordforbedring undersøges med det formål at sikre kvalitet og sikkerhed af grundlæggende miljøvarer og tjenester - nedenfor rent vand og frugtbar jord.

Vigtigste forskningsområder

 • Nedbrydning af xenobiotika med bakterier og svampe (enkeltorganismer, konsortier eller naturlige samfund).
 • Vand, udvaskning, slam og jordbehandling. Mikrobiel nedbrydning i jord, vand og i atmosfæren.
 • Herunder identifikation af nedbrydningsprodukter og den yderligere nedbrydning af disse
 • Dannelse af metabolitter kontra mineralisering
 • Bioteknologiske løsninger inklusive optimering af nedbrydning og nedbryderorganismer f.eks. ved at studere mikrobielle interaktioner og nedbrydergener.
 • Økologi af nedbrydere inkl. co-metabolisme vs. katabolisme.