Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Greenhouse gas emission inventories

Institut for Miljøvidenskab og DCE - Det Nationale Center for Miljø og Energi er ansvarlig for at udarbejde og rapportere de officielle emissioner af luftforurening og drivhusgasser fra danske kilder. Drivhusgasopgørelserne omfatter alle forurenende stoffer, der er omfattet af de internationale rapporteringsforpligtelser for klimakonventionen (UNFCCC). Drivhusgasopgørelserne følger internationalt aftalte retningslinjer og danner grundlaget for kontrol af overholdelse af Danmarks internationale forpligtelser relateret til emissioner.

Instituttet udarbejder desuden emissionsfremskrivninger, som er et vigtigt redskab til at spore fremskridt hen imod emissionsmål. Afdelingen har i de senere år udviklet modeller, der bruges til at estimere de officielle danske fremskrivninger. Modellerne er i overensstemmelse med emissionsopgørelserne for historiske år. Dette sikrer, at fremskrivningerne kan bruges direkte til vurdering af fremskridt mod reduktionsmål. Emissionsfremskrivningerne er i videst muligt omfang baseret på officielle danske fremskrivninger, fx energifremskrivningen lavet af Energistyrelsen og fremskrivningen af landbrugsaktiviteter udarbejdet af Københavns Universitet.

Overordnede informationer om emissionsopgørelse og fremskrivning for drivhusgasser findes på emissionshjemmesiden. For detaljerede oplysninger henvises til den engelsksprogede udgave af emissionshjemmesiden