Aarhus Universitets segl

Arktis

VILLUM RESEARCH STATION ligger på militærstationen, Station Nord, i Nordgrønland.

Det arktiske miljø er sårbart. I kombination med et øget fokus på udnyttelsen af naturressourcerne i Grønland er der behov for yderligere at kunne forstå indviklingen i det arktiske miljøs økosystem. Der er et stærkt potentiale for at videreudvikle forskningsprogrammer om arktiske miljøproblemer, og netop fordi vi forsker i miljø og forvalter forskningsstationerne Villum Research Station og Zackenberg, har vi en stor opgave her.

- The Arctic is a research area in focus at the Department of Environmental Science (a "Strategic Growth Area", SGA)

Kanten af Flade Isblink, den næststørste gletscher i Grønland, hvor der er observeret stærk smelte. Foto: Jesper Kam Jensen.

Baggrund

En af de store udfordringer for det globale samfund i det kommende århundrede er forestående klimaforandringer drevet af menneskeskabte drivhusgasemissioner og andre klimatiltagere. I Arktis har det opvarmende klima allerede haft stærke påvirkninger på isark, havis, dækning af økosystemer og biodiversitet med yderligere konsekvenser for lokalsamfund, erhverv og industri. Disse effekter vil sandsynligvis stige dramatisk i løbet af de næste 100 år med stærke feedback-effekter for resten af verden. Som en konsekvens er det arktiske miljø, det abiotiske system, biosfæren og samfundet under hurtig transformation.

 

 

 

A graphic presentation of a changing Arctic and the involvement of Atmospheric, Climate, Biotic and Societies.

Målet

Målet med STAAR er at videreudvikle ekspertise inden for arktisk forskning, så nogle af de mest relevante spørgsmål på lokal, regional og global skala kan adresseres. Der vil blive lagt særlig vægt på klimarelateret forskning, da klimaændringer er en central drivkraft for et hurtigt skiftende arktisk område, der igen påvirker arktiske samfund. Fokus vil være på både trusler og muligheder. Grundlæggende forskning i nøgleprocesser til forståelse af det sårbare arktiske miljø og interaktionen mellem det arktiske miljø og samfund vil være de vigtigste aktiviteter. Både forskning inden for rene discipliner og tværfaglige aktiviteter gennemføres, og resultaterne formidles til de relevante myndigheder.

Mission

STAAR organiserer forskerne, der arbejder med arktiske emner på Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet for at optimere og samle synergier i arktisk forskning i afdelingen og fremme tværfaglig forskning. Det er ideen at styrke kvaliteten af ​​forskningen, der udføres på afdelingen, samt at øge synligheden af ​​de arktiske aktiviteter på Aarhus Universitet internationalt. Inden for STAAR vil Institut for Miljøvidenskab nå ud til at forbinde arktiske forskere fra hele verden og lette broer mellem større arktiske projekter, der udføres på forskellige kontinenter.

Vision

STAAR's vision er at danne mindst et forskningscenter på højeste internationale niveau for arktisk forskning. Dette planlægges ved at opnå et stort tilskud (> 5 mio. € over de næste 6 år) inden for de næste et til tre år. Centret vil udføre forskning i specifikke arktiske forskningsområder og vil være baseret på en tværfaglig tilgang. Centret vil omfatte hele transportørlinjen af ​​forskere fra kandidatstuderende til professorer og løbende vært for 2-3 besøgende forskere, og det forventes, at der vil være 15 aktive seniorforskere og ca. det samme antal postdokumenter og ph.d. studerende, der er vært i centrum.