Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Erhvervsudvalg

Formål

Formålet med erhvervsudvalget er at øge dialogen og samarbejdet med det private erhvervsliv markant.
Der er en række fordele forbundet med et øget erhvervssamarbejde herunder: Fælles forskningsansøgninger, nye netværk, deling af forskningsinfrastruktur, adgang til eksterne forskningsmidler, samarbejde om uddannelser og bidrag til løsninger af de store samfundsudfordringer.

Medlemmer

Formand: Hans Sanderson, Seniorforsker, MITO, hasa@envs.au.dk
Carsten Suhr Jacobsen, Professor, Institutleder, csj@envs.au.dk
Dario Caro, Forsker, EMCIF dac@envs.au.dk
Pedro Carvalho, Forsker, MITO pedro.carvalho@envs.au.dk
Anja Skjoldborg Hansen, chefkonsulent, DCE, ash@envs.au.dk

Udvalget har sekretærbistand fra:
Christel Ege-Johansen, cej@envs.au.dk