Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

OML

OML ikon  

En direkte web-adresse til denne side er www.au.dk/oml

International version of OML: www.au.dk/oml-international


Næste kursus i OML-Multi afholdes 19. november 2019 i Roskilde. Læs mere om kurset...


En ny version - OML-Multi 6.2 - har afløst den tidligere version 6.0. Den væsentligste nyhed er en mulighed for nemmere håndtering af terrændata, idet man kan importere gratis topografiske data fra Kortforsyningen.dk.  


OML-modellen er en atmosfærisk spredningsmodel, der bl.a. bruges i forbindelse med Miljøstyrelsens Luftvejledning. Modellen bruges især til at beregne forureningen fra industri i forhold til at vurdere om den såkaldte B-værdi og lugtgrænseværdien overholdes. Den benyttes endvidere i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug i relation til lugt.

Her har du adgang til forskellige dokumenter vedrørende OML-modellen. Desuden findes en oversigt over aktuelle versioner af modellen samt oplysning om, hvordan man bestiller modellen. Punktet 'Indrapporteringer' drejer sig om indrapporterede problemer.

OML-Multi 6.2

OML-Multi 6.2 fra 21. marts 2018 er en opgradering af version 6.01. Nyt i version 6.2 i forhold til version 6.01 er bl.a. mulighed for nemmere håndtering af terrændata, idet man kan importere gratis topografiske data fra Kortforsyningen.dk. Læs mere om OML-Multi 6 på websiden OML-Multi -  information  - eller specielt om nyheder i version 6.2 på siden Nyt i OML-Multi 6.2.

Indrapporterede problemer - OML-Multi

Siden med indrapporterede problemer beskriver kendte problemer ved brugen af de forskellige versioner af OML-Multi.

Den seneste version er 6.2, frigivet i oktober 2017 (nyeste versionsdato 20180321). 

Postliste med information om OML

Tilmeld dig en e-mail postliste, så du løbende får information, når der er nyt om OML-modellen (opgraderinger, kurser mv.).

OML-modellens versioner

Der findes to hoved-versioner af OML-modellen: OML-Point (2001) og OML-Multi. Websiden OML-modellens versioner er indgang til detaljeret information om disse to hovedversioner af modellen, samt detaljer om forskelle mellem forskellige tidligere versioner. 

Opgradering af OML-Multi 

En større opgradering - som f.eks. overgang til version 6.2 fra en tidligere version - koster et beløb, som fremgår af afsnittet Bestilling længere nede på siden.

Visse mindre opgraderinger er gratis:

Hjælpefiler til OML-modellen

Hjælpefiler og brugervejledninger til forskellige versioner af OML hentes.
Hent filerne her.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug

En særskilt side behandler en række spørgsmål om anvendelsen af OML for husdyrbrug.

Våde røggasser 

Røgfaner med et ekstraordinært stort indhold af vanddamp kan undertiden give anledning til gener i omgivelserne.  Læs mere om våde røggasser her.

OML-DEP

OML-DEP er en speciel modelversion, som er udvidet med et modul til beregning af afsætning af ammoniak på lokalskala. Den benyttes af DMU forbindelse med nationale programmer for overvågning af miljøet (NOVANA). Læs mere om OML-DEP.

Engelsk-sprogede websider om OML   

Disse sider henvender sig til et internationalt publikum.

Aktuel version af OML-modellen

Den aktuelle version af modellen:

  • OML-Multi version 6.2. Udskrifterne angiver, at versionsdatoen er 20180321 (21. marts 2018). Det præcise versionsnummer for menuoverbygningen er p.t. 6.20. Der findes en webside om opgradering.

Modelversionen OML-Point 2.1 (2001) blev tidligere distribueret af Miljøministeriets informationscenter. Fra 2015 er informationscenteret ophørt med at sælge OML-Point, fordi den ikke kan køre under moderne, 64-bit operativsystemer. Alternativet er at benytte OML-Multi.

Du kan få mere vide om forskellige versioner af OML-modellen via siden OML-modellens versioner

Bestilling af OML-modellen

Bestilling af OML-Multi 6.2 kan ske ved henvendelse til


DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Aarhus Universitet
Postboks 358
DK-4000 Roskilde
Tel. +45 87 15 85 17
Fax. +45 87 15 50 10
Attention-person: Per Løfstrøm.
E-mail: pl@envs.au.dk (emne: "Bestilling af OML-Multi" ). 

Standardmæssigt leveres modellen på DVD, men der er mulighed for at få den til download eller på USB-nøgle, hvis det angives ved bestillingen.

Nærmere oplysninger om licensbetingelser for OML-Multi findes i på siden OML-Multi information.

Priser for OML-Multi 6.2

Prisen for OML-Multi er 18.900 kr (excl. moms).

Hvis man i forvejen har en tidligere version af OML-Multi gælder følgende opgraderingspriser:

  • Fra version 6.0x (6.0 og 6.01) til version 6.2: 3.000 kr (excl. moms  
  • Fra version 5.x (bl.a. 5.03 og 5.4) til version 6.2: 6.000 kr (excl. moms).
  • Pris for ny DVD, hvis den gamle er bortkommet eller hvis et firma ændrer navn eller adresse:  1.000 kr (excl. moms).