Aarhus Universitets segl

Hele Danmark

Denne beregning af nedfald af kvælstof er fortaget for året 2016. Kortet viser den samlede kvælstofafsætning (tør + våd) i kgN/ha. Beregningen er foretaget for felter på 6 km x 6 km. Den viste afsætning i hvert felt er et gennemsnit for hele feltet.