Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ØKOFORS

Økosystemtjenester, klimatilpasning og naturkvalitet i forstadslandskabet

AU projektleder  Lars Kjerulf Petersen
Projektdeltagere : Rasmus Ejrnæs, Anne Jensen, Gregor Levin, Marianne Zandersen
Finansieret igennem : DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Budget : 1.000.000kr
Varighed : 1/10 2012 – 31/12 2013
Links : Pressemeddelelse, RapportScorekort

En stigende andel af verdens voksende befolkning forventes at leve i byområder. Det er en udvikling der også ses i Danmark. Selv om byer er præget af tæt bebyggede arealer og befæstede overflader, så er de også hjemsted for natur og økosystemer. Mere end det så kan byen inklusiv dens forstæder spille en betydelig rolle i at opretholde vigtige levesteder for planter og dyr. Samtidig er by­områder, inkl. forstæderne, på flere måder afhængige af de biologiske tjenester, som naturen og økosystemerne i og omkring byerne yder. Ligeledes kan økosystemerne siges at yde ”sociale tjenester” i form af identitet, rum for afstresning og mulighed for rekreativ livsudfoldelse. Men netop i byen er den plads der skal bruges for at løfte disse økosystemtjenester også en knap ressource. Der er derfor et stigende behov for at udvikle intelligente og helhedsorienterede samfundsløsninger på byernes behov for sundhed, naturindhold, vand- og ressourcestrømme samt intelligent klimatilpasning.

I dette projekt har vi afdækket forstadslandskabets potentiale for større naturindhold og økosystemtjenester med fokus på privatejede boliger.

Projektet er opbygget på følgende vis:

  • Afdækning af private aktørers praksisser, opfattelser, præferencer og respons på forandringer;
  • Analyse af den offentlige forvaltnings samarbejde med private aktører omkring en integreret økosystemtilgang; og
  • Undersøgelse af mulighederne for adfærdsændrende virkemidler overfor private.

Gennem forskningsprojektet vil vi opnå og formidle ny viden omkring potentialerne for økosystemtjenester i forstadslandskabet, og mulighederne for at realisere sådanne potentialer. Resultaterne blev offentliggjort i tidlig 2014 gennem en endelig rapport og et scorekort hvor private personer selv kan score deres have i forhold hvor meget den bidrager til biodiversitet.