Aarhus Universitets segl

Basemap02 til download

Ansvarsfraskrivelse

Basemap02 er et kort over arealanvendelse og arealdække for Danmark. Basemap02 integrerer og kombinerer en række offentligt tilgængelige kortdata til et samlet kort for Danmark. Basemap02 er udarbejdet af Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab som konsulentopgave for Danmarks Statistik. Kortet er frit tilgængeligt for alle. Den anvendte metode og datagrundlaget for kortet er dokumenteret i: Levin, G., Iosub, C.-I. & Jepsen, M.R. 2017. Basemap02. Technical documentation of a model for elaboration of a land-use and land-cover map for Denmark. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 64 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 95 http://dce2.au.dk/pub/TR95.pdf

Ved offentliggørelse af analyser og data baseret på Basemap02 skal der henvises til denne publikation. Endvidere fraskriver Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab sig ethvert ansvar for hvordan og til hvilke analyser kortet anvendes. Ligeledes gøres opmærksom på at Basemap02 ikke er juridisk bindende og heller ikke er egnet til sagsbehandlinger vedrørende arealanvendelse.

Spørgsmål til Basemap02 kan stilles til Gregor Levin gl@envs.au.dk