Aarhus Universitets segl

Arealanvendelse 1990 – 2017

 

I forbindelse med opgørelsen af klimagasemissioner beregner DCE-Aarhus Universitet ændringer i overordnede arealklasser i Danmark for perioden fra 1990 til 2005 og fra 2005 til 2011. Siden 2011 er ændringer blevet opgjort årligt. Kortene er i rasterformat med en cellestørrelse på 25 x 25 meter. Kortlægningen er primært baseret på offentligt tilgængelige geografisk information. Arealklasserne følger IPCC guidelines og omfatter bebygget areal, skov, agerjord, græsmark, vådområde og andet.

  • Den tekniske dokumentation for kortlægningen kan findes her
  • Arealkort for 2005, 2011 og 2017 kan ses her: [link er ikke klar endnu]
  • Kortene kan hentes som geodatabase her: [link er ikke klar endnu]