Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Spredning af pesticider i miljøet

Over halvdelen af Danmarks areal bliver udnyttet til landbrug. I størstedelen af landbruget anvendes pesticider. I Pesticidstrategi 2017 - 2021 har vi i Danmark valgt at bruge pesticider med forsigtighed og omtanke med respekt for natur, sundhed, fødevaresikkerhed og det rene danske grundvand.

Vores restriktive lovgivning for pesticider har grobund i en fakta-baseret tilgang, hvor vi støtter os til forskningens råd og vejledning, så vi kan foretage valg, der er baseret på fornuft, fakta og dokumenteret viden, når det gælder vores pesticider. Pesticider er designet til at dræbe specifikke skadeforvolder men kan skade andre levende organismer, når det spredes i miljøet.

Pesticider kan spredes til miljøet på mange måder:

Ved sprøjtning, udbringning som granulat, med bejdset såsæd, ved pensling m.m. Under sprøjtningen kan stofferne føres med vinden over såvel kortere som lange afstande. Nogle af stofferne kan også fordampe fra plante- eller jordoverflader. Den atmosfæriske transport af pesticider kan være af en betydelig størrelse, og den er ofte langtrækkende og grænseoverskridende. Pesticiderne kan udvaskes med regnvand fra atmosfæren, jord eller byggematerialer. Pesticiderne kan derved spredes til vandmiljøet, hvor de kan forekomme i jordvand, drænvand, grundvand, vandløb og søer. Endelig kan pesticider tilføres miljøet ved uheld eller ulovlig anvendelse.

Institut for Miljøvidenskab forsker blandt andet pesticiders transport i vand, jord og luft.