Aarhus Universitets segl

Nordisk projekt om plast additiver i havet

Projektet udføres af:

Aarhus Universitet (Danmark), Nofima (Norge) og Matis (Island) finansieret af Nordisk Ministerråds Hav- og Kystgruppe og Kemikaliegruppe.

Projektperiode: april 2020 – oktober 2021

Baggrund:

Op imod 8 millioner tons plastaffald antages at blive tilført til havene årligt på global skala, og udledningerne antages at stige i de kommende år.

Plast findes i et utal af produkter og der tilsættes mange kemikalier (additiver) for at plasten skal opnå de ønskede egenskaber.

Plastprodukter, der ender i havet, nedbrydes til mindre partikler og vil også ændre deres struktur og kemiske sammensætning som følge af nedbrydning. Kemiske additiver kan frigives fra plasten og føre til uønskede effekter på havmiljøet, hvis de har sundhedsskadelige virkninger.

Det vides ikke, om der muligvis også kan være effekter på mennesker som følge af indtag af fisk og skaldyr. Viden om hvilke kemikalier der tilsættes, hvor meget der frigives til havet og deres risiko for havmiljøet, er imidlertid begrænset.

Om projektet:

Dette Nordiske projekt vil identificere og måle rester af kemiske additiver i to produkter lavet af de almindeligt anvendte plasttyper polyvinylchlorid (PVC) og polyurethan (PUR).  

Plasten bliver granuleret til partikler i mikro-meter størrelse (mikroplast) og udsat i vandgennemtrængelige poser i Samnangerfjorden nær Bergen fra juni til oktober 2020. Efter nedbrydning i vandet vil typer og mængder af kemiske additiver i plastpartiklerne bestemmes og sammenlignes med typer og mængder i det oprindelige plastmateriale. Dette vil give en viden om hvilke kemiske additiver der er tilstede i plasten, samt deres potentiale til frigivelse til havmiljøet.

Baseret på de kemiske additivers potentielle effekter på havmiljøet og mennesker vil projektet lave en liste af målte additiver, der prioriteres ud fra deres risiko overfor havmiljøet og mennesker.

Formidling:

Resultaterne bliver formidlet i en projektrapport samt i det Nordiske NordMar Plastic netværk, hvor resultaterne tilstræbes at indgå i undervisningsmateriale og som informationer til beslutningstagere, plastindustrien, brancheorganisationer og distributører.

Resultaterne vil ligeledes blive præsenteret og diskuteret med den danske Miljøstyrelse og i den videnskabelige litteratur, samt på projektpartnernes og sociale mediers hjemmesider.