Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ressourcestrømme

Cirkulær økonomi er princippet om at produkter og deres indholdsstoffer indgår i kontinuerlige kredsløb. I mange år har vores økonomi været lineær: Vi udvinder råstoffer, fremstiller produkter, forbruger – og smider ud. Dermed går utrolig mange ressourcer tabt.

Cirkulær økonomi bygger på konceptet om genbrug og genanvendelse, så produkterne bruges flere gange eller materialerne bliver brugt i nye produkter – igen og igen. Skadelige indholdsstoffer er elimineret, og al produktion er baseret på vedvarende energi.

På Institut for Miljøvidenskab undersøger vi den miljømæssige bæredygtighed af samfundets aktiviteter. Vores undersøgelser sker i et samarbejde på tværs af sektorer og på forskellige skalaer og i samarbejde med erhvervslivet, myndigheder og det civile samfund. Fx søger vi svar på:

  • Hvordan vi ved at hindre fortsat strømme af ressourcer og udledninger af drivhusgasser, kan undgå at nedbryde miljø og natur
  • Hvilke analyser og metoder der kan hjælpe os med fremme økonomisk aktivitet som genopretter og bevarer økosystemers og menneskers sundhed
  • Hvilke analyser der egner sig til at kvantificere risici og vurdere miljøpåvirkninger
  • Er en cirkulær økonomi, forankret i cirkulære ressourcestrømme, infrastruktur og teknologiske løsninger, vejen til at nå verdensmålene; herunder løsningen på globale udfordringer som klimaforandringer, faldende naturressourcer og miljøforringelse vi står overfor i da.