Aarhus Universitets segl

Luftmålestation: Odense-Hunderupgade

Stationen lukket ved udgangen af år 2000.

Tidligere station i byområde 

Stationen blev lukket ved udgangen af år 2000 og erstattet af en station i Albanigade.

Albanigade var i drift 2001-2015, hvorefter gadestationen i Odense blev flyttet til Grønløkkevej.

Beliggende ca 1 km syd for de to nuværende stationer i Odense


  • Hunderupgade/9154: Gadestation (10023'46" E, 55022'55" N)
    24 t. målinger af TSP, grundstoffer og SO2

Den tidligere station (station nr 9154) lå på den nordlige side af Hunderupgade, der fungerer som byens ringvej rundt om byen ca 1 km fra centrum. Stationen var placeret tæt på krydset mellem Hunderupgade og Hjallesevej. Hjallesevej, der tager hovedparten af trafikken mellem centrum og den sydlige del af byen. Hunderupgade er ca 15 m bred, og gennemsnitstrafiktætheden er på 20,500 biler om dagen, medens Hjallesevej er ca 9 m bred, og trafiktætheden er på 14,000 biler om dagen (trafikinformationen gælder perioden da stationen var i drift).