Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

OML-modellens versioner

Denne side er indgangen til detaljeret information om forskellige versioner af OML-modellen.

OML-Multi

Den aktuelle version af OML-Multi er version 6.2 (beregningskærne 21. marts 2018). Websiden Nyt i OML-Multi 6.2 beskriver nye faciliteter og forbedringer. OML-Multi kan anskaffes fra Aarhus Universitet.

De væsentligste egenskaber findes beskrevet på siden OML-Multi information.

Yderligere information

Du finder yderligere information følgende steder:

OML-Point

Der findes en ældre version af OML - OML-Point fra 2001. Den har begrænset funktionalitet og kan udelukkende benyttes til at beregne månedlige 99%-fraktiler af koncentrationer fra kilder placeret i et enkelt centralt punkt, hvorimod OML-Multi er langt mere fleksibel og er i stand til at behandle problemstillinger med flere kilder på en langt mere realistisk måde.

Den seneste version af OML-Point er version 2.101 (2001). OML Point blev tidligere distribueret via Miljøministeriets informationscenter. Fra 2015 er informationscenteret ophørt med at sælge OML-Point, fordi den ikke kan køre under moderne, 64-bit operativsystemer.  OML-Point er ikke blevet opdateret siden 2001. Alternativet er at benytte OML-Multi. Her på websiderne findes stadig information om OML-Point, fordi det fortsat er muligt at benytte programmet på 32-bit operativsystemer.  

Du finder yderligere information følgende steder:

OML-DEP

OML-DEP er en specialversion af OML-modellen. "DEP" står for "deposition".

I OML-DEP er OML-modellen blevet omstruktureret og udvidet med et modul til beregning af afsætning af ammoniak på lokalskala.

OML-DEP benyttes af AU forbindelse med nationale programmer for overvågning af miljøet (NOVANA).

Således er der udarbejdet kort over kvælstofdeposition til udvalgte naturområder - se siderne om Depositionsberegninger.

Når modellen benyttes til dette formål, arbejder den i et område på 16 km x 16 km. Inden for området  kan modellen beregne afsætning af ammoniak med en geografisk opløsning på 400 m x 400 m.

Input til modellen er bl.a. detaljerede emissionsopgørelser med en geografisk opløsning på 100 m x 100 m. Endvidere er modellen koblet til regionalskala-modeller, som forsyner OML-DEP med information om ”baggrundskoncentration” af ammoniak. Baggrunds-bidraget omfatter ammoniak fra kilder uden for feltet på 16 km x 16 km.

Depositionsestimater med OML-Multi

I OML-Multi version 6.0 og senere versioner er der mulighed for at foretage estimater af deposition med henblik på VVM-redegørelser i forbindelse med påvirkning af terrestrisk og marin natur. 

Siden version 6.0 af OML-Multi er der indarbejdet en metode til simple estimater af deposition (afsætning) af partikler og gasser på lokal skala. Metoden er udviklet med henblik på depositionsestimater i VVM-redegørelser i forbindelse med påvirkning af terrestrisk og marin natur.

Baggrunden for metoden samt antagelser og tilnærmelser er beskrevet i et notat, der kan downloades her: ”Anbefaling af metoder til estimering af tør- og våddeposition af gasser og partikler i relation til VVM”. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, 28. januar 2014.

Som det fremgår af notatet er der er ikke tale om en helt eksakt beregning, men om et estimat.