Risikovurdering af mikroorganismer

Institut for Miljøvidenskab har koncentreret sig om genetisk modificerede mikroorganismer og mikroorganismer, som anvendes til bekæmpelse af skadevoldere i landbruget. Mikroorganismerne har omfattet såvel vira, som svampe og bakterier. Med hensyn til genetisk modificerede mikroorganismer har det især drejet sig om udledninger fra industrier til miljøet af mikroorganismer, som bruges til produktion af f.eks. enzymer og medicin. Med hensyn til mikroorganismer anvendt som bekæmpelsesmidler, drejer det sig især om vurdering af mikroorganismer i sprøjtemidler, der anvendes mod insekter og plantesygdomme. Desuden foretager vi vurderinger af forekomst af mikroorganismer i havvand som badevand og til produktion af skaldyr og havtang.

Et vigtigt begreb i vurderingen af mikroorganismer er familaritets-begrebet. Det siger, at man ud fra kendskabet til beslægtede mikroorganismer kan identificere farer forbundet med anvendelsen eller forekomsten af en specifik mikroorganisme. Populært sagt: ”Hvis din fætter er skadelig, så er du nok også.”

Medarbejdere ved Institut for Miljøvidenskab har inden for de seneste 5 år primært været involveret i risikovurdering indenfor:  

i) EU godkendelsessystemet (Draft assessment rapporter) for mikrobielle sprøjtemidler:

  • Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS 351 (Dipel)
  • Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strains SA11, SA12, EG2348 (Delfin)
  • Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain PB54 (Bethitrul)

ii) Den danske vurdering og implementering af en række andre EU draft assessment rapporter

iii) Deltagelse I EFSA arbejdsgrupper

Risks for public health related to the presence of Bacillus cereus and other Bacillus spp. including Bacillus thuringiensis in foodstuffs

iv) Udarbejdelse af Guidelines:

  • For European Food Safety Authority (EFSA). Guidance on the risk assessment of genetically modified microorganisms and their products intended for food and feed use.
  • Deltaget i OECDs  og FNs arbejde vedrørende standardiseringer af vurdering af mikroorganismer.  

Referencer

  • EFSA Panel on Genetically Modified Organisms (GMOs 2011; Guidance on the risk assessment of genetically modified microorganisms and their products intended for food and feed use. EFSA Journal 2011; 9(6):2193; 54 sider.
  • Report of the second Biopesticide steering group seminar on the fate in the environment of microbial control agents and their effects on non-target organisms. OECD Environment, Health and Safety publications, Series on pesticides, No. 64, 2011.
  • Report of the first Biopesticide steering group seminar on identity and characterisation of microorganisms. OECD Environment, Health and Safety publications, Series on pesticides, No. 53. 2010
  • Environmental Health Criteria for Bacillus thuringiensis. WHO United Nations,Environmental Health Criteria 217
  • Tilførsler af mikrobielle patogener til de danske farvande, DCE-notat. 2012.dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Havstrateginotater/2-9_MSFD_mikrobielle_patogener_final.pdf