Risikovurdering af kemiske forbindelser

Medarbejdere fra Institut for Miljøvidenskab har fx inden for de seneste år leveret risikoanalyser/vurdering til:

  • Green Cross Schweitz; human eksponering og kræftrisiko som følge af test af våbensystemer på øen Vieques i Puerto Rico.
  • Gibraltars regering omkring miljøeksponeringer og kræftrisici
  • WHO og USA's National Academy of Sciences angående risici for mennesker ved forekomst af rester af lægemidler i drikkevand
  • NordStream AG og Rambøll angående risikoanalyser af forureninger fra kemiske våben, der kan op hvirvles i forbindelse med etableringen af gasledningen Nord-Stream mellem Rusland og Tyskland gennem Østersøen
  • Rådgiver for Proctor and Gamble
  • American Cleaning Institute: udvikling af eksponerings- og risikoscreeningsmetoder 

Referencer