Myndighedsbetjeningsudvalg

Vision
Institut for Miljøvidenskab er en central og stærk leverandør af uvildig forskningsbaseret rådgivning og overvågning.  

Formål
Myndighedsbetjeningsudvalgets formål er at fastholde og udvikle instituttets myndighedsbetjening og rådgivning af offentlige og private sektorer.

Kommissorium
Link til kommissorium
Link til kommissorium for Myndighedsbetjening på Science and Technology 

Medlemmer
Anne Winding, Viceinstitutleder, Seniorforsker (formand), aw@envs.au.dk
Berit Hasler, Sektionsleder, Seniorforsker bh@envs.au.dk
Thomas Ellermann, Sektionsleder, Seniorforsker, tel@envs.au.dk
Pia Lassen, Sektionsleder, Seniorforsker, pla@envs.au.dk
Steen Solvang Jensen, Seniorforsker, ssj@envs.au.dk
Ole-Kenneth Nielsen, Specialkonsulent, okn@envs.au.dk
Vibeke Vestergaard Nielsen*, Chefkonsulent, vvn@dce.au.dk

*DCE - Nationalt center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. De øvrige medlemmer er fra Institut for Miljøvidenskab

Udvalget har sekretærbistand fra:
Christel Ege-Johansen, cej@envs.au.dk