Myndighedsbetjeningsudvalg

Vision

Institut for Miljøvidenskab er en central og stærk leverandør af uvildig forskningsbaseret rådgivning og overvågning.

Formål

Myndighedsbetjeningsudvalgets formål er at fastholde og udvikle instituttets myndighedsbetjening og rådgivning af offentlige og private sektorer.

Kommissorium

Link til kommissorium
Link til kommissorium for Myndighedsbetjening på Science and Technology 

Medlemmer

*DCE - Nationalt center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. De øvrige medlemmer er fra Institut for Miljøvidenskab