Kortlægning af økosystemtjenester i Danmark

Aarhus Universitet leder et projekt om kortlægning af økosystemtjenester i Danmark med deltagelse af Københavns Universitet. Projektet afdækker grundlaget for og status på det danske arbejde med at kortlægge økosystemer, økosystemtjenester og deres værdisætning. Kortlægningen omfatter:

  • En geografisk kortlægning af økosystemerne;
  • En status for den geografiske kortlægning af biodiversitet og økosystemtjenester med eksempler på igangværende arbejder; og
  • Et overblik over kravene til datakilder og metoder til at kunne vurdere de samfundsmæssige gevinster ved biodiversitet og økosystemtjenester.

Kortlægningen vil kunne danne grundlag både for indrapportering til EU under biodiversitets handlingsplanen i 2015 og 2020 samt være relevant for nationale initiativer.

Projektet afsluttes ved udgangen af 2014 i opdrag af Miljøministeriet.

Kontaktperson

Mette Termansen

Professor, tidligere medarbejder