Grænseværdier

 

De danske grænseværdier for luftkvalitet er baseret på EU-direktiver.

I maj 2008 er vedtaget et nyt direktiv (2008/50/EF) om "Luftkvaliteten og renere luft i Europa". Det er en videreførelse af et sæt tidligere EU direktiver, og det erstatter dem næsten. De tidligere direktiver var dels et "rammedirektiv" fra 1996, og dels nogle "datterdirektiver", som fastlægger grænseværdier, målværdier og tærskelværdier for forskellige stoffer. 

Et af datterdirektiverne (om arsen, cadmium mv) er stadig i kraft, mens alle øvrige direktiver erstattes af det ny.

En mængde officiel information vedrørende direktiverne kan findes via en EU-side (delvis på dansk) 

Oversigt over grænseværdier, målværdier og tærskelværdier i datterdirektiver 

Stof

Grænseværdi (µg/m3)

Midlingstid

Statistik

Beskyttelse af

Skæringsdato

NO2

200

1 time

18 gange pr. år

Mennesker

2010

 

40

-

Gennemsnit, år

Mennesker

2010

NOx

30

-

Gennemsnit, år

Vegetation

2010

SO2

350

1 time

24 gange pr. år

Mennesker

2005

 

125

24 timer

3 gange pr. år

Mennesker

2005

 

20

 

Gennemsnit, år og vinter

Økosystemer

2001

Partikler (PM2,5)

251

-

Gennemsnit, år

Mennesker

2010

25

-

Gennemsnit, år

Mennesker

2015

Partikler (PM10)

50

24 timer

35 gange pr. år

Mennesker

2005

40

-

Gennemsnit, år

Mennesker

2005

Bly

0,5

-

Gennemsnit, år

Mennesker

2005

Benzen

5

-

Gennemsnit, år

Mennesker

2010

CO

10.000

8 timer (glidende)

Maks.

Mennesker

2005

Ozon

1201

Maks. 8 timer (glidende)

25 dage pr. år gns. 3 år

Mennesker

2010

 

1202

Maks. 8 timer (glidende)

1 dage pr. år

Mennesker

2020 (referencepunkt)

 

1803

1 time

Maks.

Mennesker

2003

 

2404

1 time

Maks. over 3 timer

Mennesker

2003

 

18.000 (µg/m3*timer)

AOT40

Maj - juli

Vegetation

2010

 

6.000 (µg/m3*timer)

AOT40

Maj - juli

Vegetation

2020 (referencepunkt)

As1,5

0,006

-

Gennemsnit, år

Mennesker

2010

Cd1,5

0,005

-

Gennemsnit, år

Mennesker

2010

Ni1,5

0,02

-

Gennemsnit, år

Mennesker

2010

Benz(a)-pyrene1,5

0,001

-

Gennemsnit, år

Mennesker

2010

Hg6

-

-

-

Mennesker

-

Fodnoter:

1) Målværdi

2) Langsigtet målsætning

3) Tærskelværdi for information

4) Tærskelværdi for varsling

5) I PM10

6) Udviklingen følges

 

 

Se også

 

Smogvarsling

WHO har fastsat vejledende grænser for mange organiske forbindelser i luften. Et klik her fører til WHO's Air Quality Guidelines for Europe (i et nyt vindue).