Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Internationale netværk og projekter

OBS! Oversigten ajourføres ikke!

Det har vist sig vanskeligt at opretholde en samlet, aktuel oversigt over netværk.
Af historiske årsager er denne side dog bevaret for at sikre adgang til information om tidligere netværk.

AU deltager i mange internationale netværk, hvor der samarbejdes om luftforureningsproblemer. En del af disse netværk har websteder, som AU er vært for.

Siden præsenterer en del af netværkene.

Der findes en tilsvarende side om danske samarbejdsnetværk.


Netværk med løbende aktivitet

Harmoniseringsinitiativ 

Dette initiativ drejer sig om kort-skala spredningsmodeller til administrativ brug, à la den danske OML model. AU har en meget aktiv rolle i dette europæiske initiativ, og er ansvarlig for at vedligeholde initiativets hjemmeside. Hjemmesiden www.harmo.org indeholder links til megen information samt til model-evaluerings værktøjer.  


 

Netværk, hvor arbejdet er afsluttet

Assessment of the effectiveness of European air quality policies and measures

Det tidligere DMU (nu DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Århus Universitet) har i 2004 sammen med to andre institutioner (Milieu i Belgien og Center for Clean Air Policy i USA) udført et studie for EU-kommissionen. Projektet drejer sig om at vurdere effektiviten af tiltag, der gøres for at bekæmpe luftforurening. Resultatet (i form af rapporter samt en database) er tilgængeligt fra et sæt websider, som vedligeholdes af AU.

 

CAPMAN 

CAPMAN: "CAPMAN: Coastal Air Pollution Meteorology and Air-Sea Nutrient Exchange". CAPMAN er et afsluttet forskningsprojekt inden for rammerne af EUR0TRAC-2. Gary Geernaert fra DMU var projektkoordinator.

COST aktionerne 710 og 715 

Disse COST aktioner (fælles-europæisk forskningssamarbejde) drejer sig begge om at behandle meteorologiske data, så de kan bruges som input til moderne spredningsmodeller. Aktionerne er nu afsluttet, men AU er vært for projekternes hjemmesider. Der er tale om COST aktion 710, "Harmonisation within the pre-processing of meteorological data for dispersion models" samt COST action 715, "Urban Meteorology".  

COST aktion 633

Denne COST aktion drejer sig om partikler og helbredseffekter. Dens titel er:

"Particulate Matter: Properties Related to Health Effects"

COST er et fælles-europæisk forskningssamarbejde, og der er her tale om at bringe specialister fra forskellige fagområder (atmosfæriske partikler, epidemiologi, toksikologi og modellering) sammen i en ekspertgruppe.

 

DSAR 

Danish Society for Atmospheric Research (DSAR) var et dansk forum, hvor forskere inden for luftforurening kunne mødes og udveksle informationer. I årene 1999-2002 blev der hvert år afholdt et heldags-møde i oktober/november.

EUROAIR 

Et afsluttet EU-ESPRIT projekt (1997-2000). I projektet brugtes "the Danish Eulerian Model" til at studere forureningsniveauer over store landområder og over lange tidsperioder. Forskellige scenarier - med hovedvægten på forholdene i Frankrig - blev analyseret.

GLOREAM 

GLOREAM: "GLObal and REgional Atmospheric Modelling". DMU er vært for GLOREAM's hjemmeside (på engelsk). Dette var et underprojekt under EUROTRAC-II. Efter at EUROTRAC aktiviteten er ophørt, er der stadig en vis aktivitet, nu i samarbejde med EURASAP.

LIFE 

LIFE: "Coupling of CORINAIR data to cost-effective emission reduction strategies based on critical thresholds" (afsluttet år 2000). Dette projekt modtog støtte fra EU-kommisionen og havde deltagere fra Finland (projekt koordinator), Sverige, Spanien og Danmark.

 

NORPAC

Projektet NORPAC har til formål at øge og koordinere den nordiske forskning om målinger og modellering af ultrafine partikler og partikel-masse.

NORPAC's fulde navn er "Validated models describing Nordic urban and regional concentrations of particles and organic/ elemental carbon".

NORPAC støttes af Nordisk Ministerråd. AU leder projektet, og det inddrager 10 forskningsgrupper fra Danmark, Finland, Norge og Sverige.

 

SARA

"Sensibility Analysis of Regional-scale Atmospheric models". Dette var et projekt, der blev støttet af Nordisk Ministerråd, og som havde deltagere fra Norge, Finland, Sverige og Danmark.

 

TRAPOS

TRAPOS er et forskningsnetværk inden for rammerne af EU-kommisionens program for træning og mobilitet af forskere. Det vedrører trafikforurening i gader. Projektet er afsluttet, men AU er vært for hjemmesiderne for TRAPOS.

 

WEPTEL 

"Innovative WEather Presentation on TELevision". Dette var et EU ESPRIT projekt, der blev afsluttet i 1999. DMU deltog i projektet med luftforureningsprognoser.