Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nationale netværk og projekter

OBS! Oversigten ajourføres ikke!

Det har vist sig vanskeligt at opretholde en samlet, aktuel oversigt over projekter.
Af historiske årsager er denne side dog bevaret for at sikre adgang til information om tidligere projekter.

AU deltager og har tidligere deltaget i mange danske netværk, hvor der samarbejdes om luftforureningsproblemer. Siden præsenterer nogle sådanne netværk.

Der findes en tilsvarende side om Internationale samarbejdsnetværk.


Netværk der tidligere har været aktive

WOODUSE - Brændeovn, bruger og miljø

Et samarbejdsprojekt mellem fire forskningsinstitutioner om at undersøge samspillet mellem brændeovn, bruger og miljø. Læs mere...

AIRPOLIFE

AU indgik i en stor dansk tværgående forskergruppe (Centre of Execellence) med fokus på luftforurening og helbred, kaldet AIRPOLIFE. AIRPOLIFE bestod af 11 partnere fra universiteter, hospitaler og sektorforskningsinstitutioner. AIRPOLIFE ledes af professor Steffen Loft , Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Du kan læse mere på AIRPOLIFE’s hjemmeside.

ISMF forskningscentret

AU er blandt de deltagende institutioner i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter, ISMF. ISMF udgiver et blad, der formidler centrets forskning – se evt. denne oversigt over ISMF-artikler om luftforurening eller ISMF’s hjemmeside.

 


Netværk der tidligere har været aktive

DSAR 

Danish Society for Atmospheric Research (DSAR) er et dansk forum, hvor forskere inden for luftforurening kan mødes og udveksle informationer. I en årrække har været afholdt et årligt heldags-møde i oktober/november; de senere år har der dog ikke været noget årsmøde.