Vulkanskyens udbredelse

Under udbruddet i foråret 2010 har det tidligere DMU (nu DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi) løbende beregnet, hvordan skyen med forurenet luft fra vulkanen under den islandske gletsjer Eyjafjallajökull vil sprede sig over Europa gennem de kommende tre døgn. Prognosen blev opdateret hver 6. time, men stoppet 25. maj, da vulkanen synes at være faldet til ro.

Du kan vælge at se en animation af hvordan skyen spreder sig, eller klikke på de forskellige tidspunkter for at se hvor skyen befinder sig til et bestemt tidspunkt.

Grafikken viser forureningen fra hele luftsøjlen fra jordoverfladen til 20 km højde på en relativ skala hvor der er en faktor 5.000 mellem den mørkeste grønne farve (laveste koncentrationer) og den rødeste farve (højeste koncentrationer). DMU har taget udgangspunkt i at vulkanen har sendt forureningen op i 3 km højde i oversstemmelse med meldinger fra Island.

Bemærk at modellen arbejder i UTC-tid. Dansk sommertid = UTC + 2 timer.

Således svarer kl. 00 UTC til kl 02 dansk sommertid.

 

Prognose for vulkansky

 

Gengivelse af grafik (gif-filer) er tilladt mod angivelse af kilde: Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Hvilke farlige stoffer er der i skyen?

Der er ingen der kender den præcise sammensætning af vulkan-skyen fra Island, men de forureninger der normalt giver de største problemer i vulkan-skyer er mineralske partikler, svovldioxid (SO2), fluorid og saltsyre.

AU følger også udviklingen via det faste målenet for luftforurening, hvor resultater vises online på det tidligere DMU’s hjemmeside.

Kontaktpersoner

Modelberegninger: Seniorforsker Jørgen Brandt,

jbr@dmu.dk, tlf. 4630 1157, mobil 2870 7322

Sundhedseffekter: Seniorforsker Ole Hertel,

oh@dmu.dk, tlf. 4630 1148, mobil 2013 6844

Målinger: Seniorforsker Thomas Ellermann,

tel@dmu.dk, tlf. 4630 1166

Links