Beskrivelse af OML-modellens versioner

Denne side er indgangen til detaljeret information om forskellige versioner af OML-modellen.

OML-Point og OML-Multi

Der findes to modelversioner, hvoraf den ene - OML-Point - har begrænset funktionalitet og alene kan benyttes til at beregne månedlige 99%-fraktiler af koncentrationer fra kilder placeret i et enkelt centralt punkt. Den anden - OML-Multi - er derimod langt mere fleksibel og er i stand til at behandle problemstillinger med flere kilder på en langt mere realistisk måde.

Den aktuelle version af OML-Multi er version 6.01 (april 2014). Websiden Nyt i OML-Multi 6.0 beskriver nye faciliteter og forbedringer. OML-Multi kan anskaffes fra Aarhus Universitet.

Den seneste version af OML-Point er version 2.101. OML Point blev tidligere distribueret via Miljøministeriets informationscenter. Fra 2015 er informationscenteret ophørt med at sælge OML-Point, fordi den ikke kan køre under moderne, 64-bit operativsystemer.  OML-Point er ikke blevet opdateret siden 2001. Alternativet er at benytte OML-Multi. Her på websiderne findes stadig information om OML-Point, fordi det fortsat er muligt at benytte programmet på 32-bit operativsystemer.  

Yderligere information

Du finder yderligere information følgende steder:

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 03.03.2015

Her finder du Institut for Miljøvidenskab

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

Institut for Miljøvidenskab
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399
Postboks 358
4000 Roskilde

E-mail: envs@au.dk

Tlf: 8715 0000

EAN-nr: 5798000867000

Find vej til instituttet

Links