Beskrivelse af OML-modellens versioner

Denne side er indgangen til detaljeret information om forskellige versioner af OML-modellen.

OML-Point og OML-Multi

Der findes to modelversioner, hvoraf den ene - OML-Point - har begrænset funktionalitet og alene kan benyttes til at beregne månedlige 99%-fraktiler af koncentrationer fra kilder placeret i et enkelt centralt punkt. Den anden - OML-Multi - er derimod langt mere fleksibel og er i stand til at behandle problemstillinger med flere kilder på en langt mere realistisk måde.

Den aktuelle version af OML-Multi er version 6.01 (april 2014). Websiden Nyt i OML-Multi 6.0 beskriver nye faciliteter og forbedringer. OML-Multi kan anskaffes fra Aarhus Universitet.

Den seneste version af OML-Point er version 2.101. OML Point distribueres via Miljøministeriets Netboghandel. Programmet har ikke været opdateret siden 2001. Bemærk, at det ikke er muligt at at benytte OML-Point under 64 bit operativsystemer, hvilket betyder, at på en del nyere PC'er vil man ikke kunne køre programmet. 

Yderligere information

Du finder yderligere information følgende steder:

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 16.01.2015

Her finder du Institut for Miljøvidenskab

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

Institut for Miljøvidenskab
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399
Postboks 358
4000 Roskilde

E-mail: envs@au.dk

Tlf: 8715 5000

EAN-nr: 5798000867000

Find vej til instituttet

Links

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk