Beskrivelse af OML-modellens versioner

Denne side er indgangen til detaljeret information om forskellige versioner af OML-modellen.

OML-Point og OML-Multi

Der findes to modelversioner, hvoraf den ene - OML-Point - har begrænset funktionalitet og alene kan benyttes til at beregne månedlige 99%-fraktiler af koncentrationer fra kilder placeret i et enkelt centralt punkt. Den anden - OML-Multi - er derimod langt mere fleksibel og er i stand til at behandle problemstillinger med flere kilder på en langt mere realistisk måde.

Den aktuelle version af OML-Multi er version 6.01 (april 2014). Websiden Nyt i OML-Multi 6.0 beskriver nye faciliteter og forbedringer. OML-Multi kan anskaffes fra Aarhus Universitet.

Den seneste version af OML-Point er version 2.101. OML Point distribueres via Miljøministeriets Netboghandel. Programmet har ikke været opdateret siden 2001. Bemærk, at det ikke er muligt at at benytte OML-Point under 64 bit operativsystemer, hvilket betyder, at på en del nyere PC'er vil man ikke kunne køre programmet. 

Yderligere information

Du finder yderligere information følgende steder:

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.04.2014

Her finder du Institut for Miljøvidenskab

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

ENVS - Institut for Miljøvidenskab
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399
Postboks 358
4000 Roskilde

Websted: envs.au.dk

E-mail: envs@au.dk

Tlf: 8715 5000

EAN-nr: 5798000867000

For gæster til instituttet

Om Institut for Miljøvidenskab

Instituttets navn forkortes ENVS (efter det engelske navn: Department of ENVironmental Science).

Instituttet er oprettet juni 2011 gennem en fusion af tre forskningsafdelinger fra det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser. Det har ekspertise inden for luftforurening, miljø og samfund, miljøkemi og mikrobiologi.

Den rolle, som det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser har haft, varetages nu af Institut for Miljøvidenskab og andre institutter ved Aarhus Universitet i samarbejde med DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Links

DCE varetager det tidligere Danmarks Miljøundersøgelsers opgaver med rådgivning af myndigheder, erhverv og offentligheden om faglige problemstillinger i relation til natur, miljø og energi

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk