OML-DEP

OML-DEP er en specialversion af OML-modellen. "DEP" står for "deposition".

I OML-DEP er OML-modellen blevet udvidet med et modul til beregning af afsætning af ammoniak på lokalskala.

OML-DEP benyttes af AU forbindelse med nationale programmer for overvågning af miljøet (NOVANA).

Således er der udarbejdet kort over kvælstofdeposition til udvalgte naturområder - se siderne om Depositionsberegninger.

Når modellen benyttes til dette formål, arbejder den i et område på 16 km x 16 km. Inden for området  kan modellen beregne afsætning af ammoniak med en geografisk opløsning på 400 m x 400 m.

Input til modellen er bl.a. detaljerede emissionsopgørelser med en geografisk opløsning på 100 m x 100 m. Endvidere er modellen koblet til regionalskala-modeller, som forsyner OML-DEP med information om ”baggrundskoncentration” af ammoniak. Baggrunds-bidraget omfatter ammoniak fra kilder uden for feltet på 16 km x 16 km.

Depositionsestimater med OML-Multi

Som nævnt er OML-DEP ikke til rådighed for almindelige brugere. Derimod er der i OML-Multi version 6 mulighed for at foretage estimater af deposition med henblik på VVM-redegørelser i forbindelse med påvirkning af terrestrisk og marin natur. Se Depositionsestimater

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 06.02.2015

Her finder du Institut for Miljøvidenskab

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

Institut for Miljøvidenskab
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399
Postboks 358
4000 Roskilde

E-mail: envs@au.dk

Tlf: 8715 5000

EAN-nr: 5798000867000

Find vej til instituttet

Links

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk